Tulkkauspalvelut

 

Kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle. Tulkkausta käytetään

  • työssä
  • opiskelussa (perusopintojen jälkeen)
  • asioinnissa
  • yhteiskuntaan osallistumisessa
  • harrastamisessa ja virkistyksessä.

Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi

  • suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
  • suomen tai ruotsin mukaan viitottu puhe
  • puhetulkkaus
  • kirjoitustulkkaus
  • muut kommunikaatiotavat.

Kuulonäkövammaisella ja kuurosokealle asiakkaalle tulkkaukseen sisältyvät myös kuvailu ja opastus. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Lisätunteja on haettava erikseen. Lisätuntien myöntämisessä otetaan huomioon käyttäjän perustelut ja yksilölliset tarpeet. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta. Kelan sivuilta löytyy lisätietoja tulkkauksesta ja niihin liittyvistä hakemuksista. Osa teksteistä löytyy myös viitottuna.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR)

Suomen Kuurosokeat ry on mukana neljän järjestön ylläpitämässä tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on tulkki- ja tulkkauspalvelun kehittämiseen keskittynyt yhteistyöelin, joka antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Viime vuosina vaikuttamistyötä on tehty erityisesti Kelan suuntaan. Tärkeä tehtävä yhteistyöryhmän toiminnassa on tuoda esille asiakaskunnan näkemyksiä ja kokemuksia tulkkipalvelusta kokonaisuudessaan.

Lisätietoa Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmästä löydät Suomen viittomakielen Tulkit ry:n verkkosivulla.

Hae oikeutta tulkkaukseen sivun linkkejä

Kelan sivuilla löytyy tietoa, kuinka voi hakea oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun.