Tulkkauspalvelut

 

Kuulonäkövammaisella ja kuurosokealle asiakkaalle tulkkaukseen sisältyvät myös kuvailu ja opastus. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Lisätunteja on haettava erikseen. Lisätuntien myöntämisessä otetaan huomioon käyttäjän perustelut ja yksilölliset tarpeet. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta ja sitä voi käyttää kaikilla elämänalueilla.

Kelan sivuilta löytyy lisätietoja tulkkauksesta ja niihin liittyvistä hakemuksista. Osa teksteistä löytyy myös viitottuna.

Vammaisten Tulkkauspalvelu (VATU)

Kelan sivuilla löytyy tietoa, kuinka voi hakea oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun.

Täytä hakemus Vammaisten henkilön tulkkauspalveluhakemus TU 1.

Lisäksi jos olet kuulovammainen, täytä asiakasprofiililomake TU 10.

Kun haet puhevammaisen tulkkauspalvelua täytä lomake TU 11.

Kuulonäkövammaisen tulkkauspalvelua haet lomakkeella TU 12.

Vammaisen henkilön opiskelutulkkaus

Opiskelutulkkausta haetaan erikseen hakemuksella TU 2

Ulkomaan matkat

Tulkkauksen hakemisesta ulkomaanmatkalle

Tulkkausmenetelmiä

suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli

suomen tai ruotsin mukaan viitottu puhe

puheen toisto

puhetulkkaus

Kirjoitustulkkaus (PDF)

muut menetelmät

Etätulkkaus

Tulkkauspalveluiden käyttäjien on mahdollista käyttää myös etätulkkausta. Varsinkin poikkeusolojen aikana palvelumuoto on lisääntynyt.

Etätulkkauksen mahdollisuudet (PDF)

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR)

Suomen Kuurosokeat ry on mukana neljän järjestön ylläpitämässä tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on tulkki- ja tulkkauspalvelun kehittämiseen keskittynyt yhteistyöelin, joka antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Viime vuosina vaikuttamistyötä on tehty erityisesti Kelan suuntaan. Tärkeä tehtävä yhteistyöryhmän toiminnassa on tuoda esille asiakaskunnan näkemyksiä ja kokemuksia tulkkipalvelusta kokonaisuudessaan.

Lisätietoa Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmästä löydät Kieliasiantuntijat ry:n verkkosivulla. Lisätietoja: aluepalvelupäällikkö Taru Kaaja, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kuurosokeat.fi