Tulkkauspalvelut

Kuulonäkövammaisella ja kuurosokealle asiakkaalle tulkkaukseen sisältyvät myös kuvailu ja opastus. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Lisätunteja on haettava erikseen. Lisätuntien myöntämisessä otetaan huomioon käyttäjän perustelut ja yksilölliset tarpeet. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta ja sitä voi käyttää kaikilla elämänalueilla.

Vammaisten Tulkkauspalvelu (VATU)

Kela on koonnut verkkosivuilleen ohjeita tulkkauksesta ja niihin liittyvistä hakemuksista. Osa teksteistä löytyy myös viitottuna.

Kelan infovideo tulkkauspalvelusta ja sen hakemisesta.

Hakulomakkeita

Vammaisten henkilön tulkkauspalveluhakemus TU 1.

Kuulovammaisen asiakasprofiililomake TU 10.

Puhevammaisen tulkkauspalvelu lomake TU 11.

Kuulonäkövammaisen tulkkauspalvelun lomake TU 12.

Opiskelutulkkauslomake TU 2

Tulkkauksen hakulomake ulkomaanmatkalle TU3

Tulkkausmenetelmiä

Tulkkausmenetelmiä on käytössä monia. Näitä ovat esimerkiksi suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli, suomen tai ruotsin mukaan viitottu puhe, puheen toisto, puhetulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Lisätietoa kirjoitustulkkauksesta löytyy dokumentista: kirjoitustulkkaus (PDF).

Etätulkkaus

Tulkkauspalveluiden käyttäjien on mahdollista käyttää myös etätulkkausta. Varsinkin poikkeusolojen aikana palvelumuoto on lisääntynyt. Lisätietoa etätulkkauksesta löytyy dokumentista: Etätulkkauksen mahdollisuudet (PDF)

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä TTYR

Yhdistys on mukana neljän järjestön ylläpitämässä tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on tulkki- ja tulkkauspalvelun kehittämiseen keskittynyt yhteistyöelin, joka antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Viime vuosina vaikuttamistyötä on tehty erityisesti Kelan suuntaan. Tärkeä tehtävä yhteistyöryhmän toiminnassa on tuoda esille asiakaskunnan näkemyksiä ja kokemuksia tulkkipalvelusta kokonaisuudessaan.