Tulkkauspalvelut

 

Kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle.

Tulkkausta käytetään

  • työssä
  • opiskelussa (perusopintojen jälkeen)
  • asioinnissa
  • yhteiskuntaan osallistumisessa
  • harrastamisessa ja virkistyksessä.

Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi

  • suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
  • suomen tai ruotsin mukaan viitottu puhe
  • puhetulkkaus
  • kirjoitustulkkaus
  • muut kommunikaatiotavat.

Kuulonäkövammaisella ja kuurosokealle asiakkaalle tulkkaukseen sisältyvät myös kuvailu ja opastus. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Lisätunteja on haettava erikseen. Lisätuntien myöntämisessä otetaan huomioon käyttäjän perustelut ja yksilölliset tarpeet. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta. Kelan sivuilta löytyy lisätietoja tulkkauksesta ja niihin liittyvistä hakemuksista. Osa teksteistä löytyy myös viitottuna.

Etätulkkauksen mahdollisuudet

Tulkkauspalveluiden käyttäjien on mahdollista käyttää nykyisin myös  etätulkkausta ja -kirjoitustulkkausta arjessa, opinnossa ja työelämässä. Varsinkin poikkeusolojen aikana palvelumuoto on lisääntynyt.

Etätulkkauksen mahdollisuudet (PDF)

Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkaus on kielensisäistä tulkkausta, eli puhe kirjoitetaan tekstiksi. Kirjoitustulkkaus tapahtuu aina sillä kielellä mitä puhutaan, esimerkiksi suomenkielisissä tilaisuuksissa suomeksi ja englanninkielisissä tilaisuuksissa englanniksi. Tämän lisäksi kirjoitustulkkaukseen sisältyy muiden äänien kuvailu. Tämä voi sisältää myös musiikin tyylin tai soittimen kuvailua tai se voi tukea sisäkorvaistutteen käyttäjän uuden äänimaailman opettelua.

Kirjoitustulkkaus (PDF)

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR)

Suomen Kuurosokeat ry on mukana neljän järjestön ylläpitämässä tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on tulkki- ja tulkkauspalvelun kehittämiseen keskittynyt yhteistyöelin, joka antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Viime vuosina vaikuttamistyötä on tehty erityisesti Kelan suuntaan. Tärkeä tehtävä yhteistyöryhmän toiminnassa on tuoda esille asiakaskunnan näkemyksiä ja kokemuksia tulkkipalvelusta kokonaisuudessaan.

Lisätietoa Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmästä löydät Suomenviittomakielen  Tulkit ry:n verkkosivulla. Lisätietoja: aluepalvelupäällikkö Taru Kaaja, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kuurosokeat.fi

Hae oikeutta tulkkaukseen sivun linkkejä

Kelan sivuilla löytyy tietoa, kuinka voi hakea oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun.