Eettinen ilmoituskanava

Toimintamme eettisyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi käytössämme on Eettinen kanava (Whistleblowing). Kanavan kautta voit jättää meille luottamuksellisen ilmoituksen nimettömänä mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteidemme rikkomisesta.

Siirry lomakkeelle

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019. Sen kansallista täytäntöönpanoa sääntelee Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu laki (ns. ilmoittajansuojelulaki) 1171/2022. Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023.