ICT-palvelut

Yleistä

ICT-palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille henkilöille. Tarjoamme esimerkiksi ICT-koulutuspalveluita, tukipalveluita ja apuvälinekartoituksia. Autamme asiakkaita tietotekniikkaan ja mobiililaitteisiin liittyvissä asioissa. Meiltä saa myös myytäviä ICT-palveluita ja saavutettavuustestausta.

Apuvälinekartoitukset

Kuvassa näkyy kaksi kättä, jotka käyttävät pistenäyttöä

Apuvälinekartoituksessa arvioidaan henkilön mahdollisuuksia käyttää tietokonetta – ja matkapuhelinta henkilökohtaisena tiedonsaannin ja viestinnän apuvälineenä. Kartoitus sisältää eri apuvälineiden ja muiden mahdollisten lisälaitteiden tarvearvion sekä apuvälineiden käytön kokeilun. Kuurosokeiden Toimintakeskus toteuttaa lisäksi tietokoneen – ja matkapuhelimen ja niihin liittyvien apuvälineiden käytön opetusta.

Matkapuhelimen apuvälinekartoitus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta matkapuhelimen käytöstä apuvälineohjelmien tai induktiosilmukan kanssa.

Tietokoneen käytönopetus on suunnattu henkilölle, joka on saanut uuden tietokoneen tai siihen uuden apuvälineohjelman. Se sopii myös niille, joilla on jo tietokone ja apuvälineitä, mutta ohjelmien tai käyttöjärjestelmän versio vaihtuu. Opetus käy myös henkilöille, joiden näössä tai kuulossa tapahtuu muutoksia ja näistä johtuen tulee muutoksia tietokoneen ja apuvälineen käyttötapaan.

ICT-koulutuspalvelut

ICT-kouluttaja ohjaa asiakasta tietokoneen käytössä

Kuurosokean henkilön tietokoneen käyttäminen perustuu usein apuvälineen avulla ruudun lukemiseen. Kuurosokea henkilö voi käyttää tietokonetta suurentamalla näyttöä riittävästi suurennusohjelmalla tai kuuntelemalla ruudulta välittyvää tietoa puhesyntetisaattorin avulla tai lukien sormilla pistenäytöltä pisteitä eli braille -kirjoitusta. Apuvälineen hallinta on keskeinen avain tietokoneen välittämän tiedon saamiseen.

ICT-koulutuspalvelut tarjoavat vuosittain maksutonta tietojenkäsittelykoulutusta aikuisille kuurosokeille tietokonetta käyttäville henkilöille. Ryhmämuotoisesti toteutettava koulutus pyrkii opetustilanteessa huomioimaan kuulo- ja näkövamman asettamat rajoitukset. Koulutustilanteen lähtökohdat ovat apuvälineavusteinen koulutussisältö ja -materiaali, mukautettu etenemisvauhti ja sujuva kommunikaatio tulkkaus- ynnä muut järjestelyt.

Ilmoittautumiset, tiedustelut ja toiveet osoitteeseen:
ict-koulutus(at)kuurosokeat.fi

Ryhmäkoulutus

Ryhmäkoulutuksessa otetaan huomioon myös kuurosokeiden kielelliset seikat, vuosittain ryhmäkoulutusta on erikseen tarjolla viittomakielisille ja puheella kommunikoiville henkilöille. Koulutusviikot järjestetään Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella.

Etäkoulutus

Tarjoamme asiakkaillemme tietokoneen käyttöön ohjausta myös etäkoulutuksena. Etäkoulutuksen avulla asiakas voi opetella itselle tärkeitä asioita ja toimintoja omalla tietokoneellaan omassa kodissaan.

Etäkoulutus tapahtuu etähallintaohjelman avulla. Ohjelman kautta opettaja pystyy seuraamaan oppilaan näytön tapahtumia ja antamaan samalla ohjeita puheella. Viittomakieliset oppilaat voivat kokeilla etäkoulutusta tulkin avustuksella. Oppilas tekee ja opettaja neuvoo.

Etäkoulutukseen tarvitaan tietokoneella etähallintaohjelma sekä mikrofoni ja kuulokkeet tai kaiuttimet, että saadaan ääni kulkemaan molempiin suuntiin. Mikrofoni saattaa löytyä myös webkamerasta. Webkamera ei ole välttämätön. Vaihtoehtoisesti puhelinta voi käyttää keskusteluun ja ohjeistukseen.

Jos olet halukas kokeilemaan etäkoulutusta, mieti ensin, mitä asioita voisit opetella. Asioiden ei tarvitse olla suuria eikä niitä tarvitse olla montaa, etäyhteys on vaivaton ja nopea tapa neuvoa ihan pikku jutuissakin. Ota sen jälkeen yhteyttä ja sovimme etäkoulutukselle sopivan ajankohdan.

Komentonäppäinten viittomat

Komentonäppäinten viittomat ja niiden keholle tehtävät muodot, eli kehoviittomat on luotu Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-palveluissa.

Kehoviittomia voidaan käyttää sekä ryhmä- että yksilökoulutustilanteissa opetusvälineenä. Tuntoaistiin perustuva kommunikaatio toimii opetustilanteissa kielellisen viestinnän tukena täydentäen sitä tilanteissa, joissa visuaalinen ja auditiivinen aistikanava ovat varattuja. Keho toimii aistikanavana ja ottaa vastaan tietoa tunto- ja liikeaistimuksen kautta. Sen avulla voidaan myös tukea visuaalisen viestin muotoa tai paikkaa hahmotuksen helpottamiseksi. Komentonäppäinten viittomia, kehoviittomia ja tuntoaistiin perustuvia kommunikaatiotapoja käytetään ICT-koulutuksessa, kuntoutuksessa ja ICT-asiantuntijoiden työssä.

Julkaisuun on koottu ICT-palveluissa tuotettua materiaalia liittyen Windows -tietokoneiden komentonäppäimiin sekä huomioita kehon käytöstä tietokoneen ohjaustilanteissa.

Julkaisu on ladattavissa PDF-tiedostona

Kehoviittomat löytyvät verkosta myös viitottuina videoina

ICT-tukipalvelut

ICT-työntekijä opastaa asiakasta tietokoneen käytössä. Hän osoittaa sormellaan tietokoneen näyttöä.

Tietokonetta käyttävät kuurosokeat asiakkaat asuvat eri puolilla Suomea ja siksi vastuu ICT-tukipalvelujen toteutuksesta on jaettu alueittain mm. sijainnin läheisyyden ja matkustushelppouden vuoksi. ICT-asiantuntijat tekevät tarvittaessa kotikäyntejä ja tapaavat kuurosokeita tietokoneasiakkaita myös kuntoutumis- ja koulutusjaksoilla. Lisäksi asiakkaille tarjotaan erilaisia etätukipalveluita.

ICT-asiantuntija hoitaa asiakkaan laite- ja ohjelmistoasennuksia sekä laitetoimituksia. Hän ylläpitää tietokoneita ja avustaa asiakasta tietokoneen hankinnassa. Työntekijämme tekevät suosituksia apuvälineohjelmista ja antavat neuvontaa ohjelmistojen käyttöönotossa.

Helpdesk

Ensisijaisesti ICT-tukipalvelut palvelee Helpdesk-palvelussa. Yhteystiedot: puhelinnumero 044 747 4440 tai sähköpostiosoitteella helpdesk@kuurosokeat.fi. Numerosta tai sähköpostista vastaa ICT-palvelujen työntekijä.

Palvelupisteen puhelinnumero on avoinna maanantaista torstaihin kello 9:00 ja 15:00 välisenä aikana. Sähköpostia osoitteella helpdesk@kuurosokeat.fi voi lähettää milloin tahansa.

Yhteystiedot

Marko Vainiomaa
ICT-päällikkö
0400 139 713

Yksikön yhteinen sähköposti: ict-palvelut(at)kuurosokeat.fi

ICT-koulutus

ICT-kouluttajat:

Mervi Lintunen, 040 505 5719
Olli Vaasheimo, 040 761 3302

Akuutit tilanteet

Välttämättömissä ICT-palveluja tarvittavissa tilanteissa voit ottaa suoraan yhteyttä ICT-palvelujen työntekijöihin.

ICT-asiantuntija Seppo Tero, puh. 040 717 1017
ICT-asiantuntija Kimmo Rouvinen puh. 040 540 8238