Asumisen palvelut

Yleistä

Asumisen palveluiden lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tarjoamme palveluasumista, viittomakielistä kotipalvelua sekä itsenäistä asumista tukevia palveluita. Asiakkaidemme käytössä on esteettömiä palveluasuntoja pitkä- ja lyhytaikaiseen asumiseen rivi- ja kerrostalokodeissa.

Asuminen on mahdollista myös ryhmäkodissa, jossa asiakkaamme voivat viettää turvallisesti elämänsä viimeiset vuodet. Ryhmäkodin yhteydessä on mahdollisuus lyhytaikaiseen intervallihoitoon. Palveluasumiseen voivat hakeutua eri puolilla Suomea asuvat henkilöt, jotka hyötyvät palveluistamme.

Ammattitaitoinen henkilöstömme huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tämä koskee esimerkiksi kommunikaatiota, tapa- ja toimintakulttuurin huomioimista sekä opastusta ja kuvailua.

Leijon-tupa

Ryhmäkoti Leijon-tuvassa asuminen on kodinomaista, yksilöllistä ja erityistarpeet huomioivaa. Tarjoamme ympärivuorokautista hoivaa kuulo- ja näkövammaisille, kuuroille ja kuurosokeille henkilöille. Palvelut tapahtuvat asiakkaan omalla kommunikaatiotavalla.

Keskusteluhetki asiakkaan kanssa kädestä käteen sormittaen.

Ryhmäkodissa on 10 vakituiseen asumiseen tarkoitettua huonetta, joissa kussakin on oma WC- ja suihkutila. Lisäksi ryhmäkodissa on yksi intervallikäyttöön tarkoitettu huone. Henkilökuntaan kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Ryhmäkodissa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden.

Toimintaamme ohjaa asukaslähtöinen, kunnioittava kohtaaminen. Asukkaat määrittävät päivärytminsä yksilöllisesti ja toteuttavat sitä hoitajien tukemana. Tavoitteena on antaa jokaiselle asukkaallemme tunne siitä, että hän on tasavertainen aikuinen ja määrittelee oman elämänsä raamit. Asukkaita aktivoidaan ja autetaan osallistumaan erilaisiin yhteisiin toimintoihin. Työote on kuntouttava.

Asukkaina on kuulo- ja näkövammaisia, kuuroja ja kuurosokeita henkilöitä, jotka eivät ikääntymisestä, vammasta tai muusta syystä johtuen kykene enää huolehtimaan päivittäisistä toimistaan. Osaava henkilökunta ohjaa, auttaa ja hoitaa asukkaita hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Leijon-tuvan asukkaat voivat tukipalvelujen turvin asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti.

Ryhmäkoti Leijon-tuvassa on mahdollisuus lyhytaikaiseen palveluasumiseen. Asukkaaksi tullaan kuntien asiakasohjauksen kautta.

Palveluasuminen

Asiakkaille tarjotaan ympärivuorokautista palveluasumista omissa asunnoissa. Asunnot suunniteltu kuulo- ja näkövammaisille sekä kuuroille asiakkaille. Palveluasuntoja on rivitaloissa 12 ja kerrostalossa 15. Asunnoissa ja yhteisissä tiloissa kuulo- ja näkövammat on huomioitu mm. valaistuksessa, kontrasteissa, väreissä ja huonekalujen valinnoissa.

Työntekijä asiakkaan kanssa keittiössä. Pellillä on leivonnaisia.

Henkilökuntaan kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelut asiakkaan kanssa sovitaan yksilöllisesti ja kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jokaisella asiakkaalla on omahoitaja.

Hoitohenkilökunta auttaa asiakkaita päivittäisissä arjen askareissa, asioinneissa Toimintakeskuksen ulkopuolella sekä auttaa muiden tukipalveluiden saamisessa. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvää, omaehtoista ja itsenäistä kotona asumista.

Toteutamme myös pienimuotoisesti vammaispalvelulain mukaista kotiin tuotettua palveluasumista. Tässäkin palvelukokonaisuus pohjautuu asiakkaan päivittäisiin tarpeisiin ja toteutuksessa huomioidaan kommunikaation, tiedonsaannin ja liikkumisen yksilölliset tarpeet.

Asunnon hakeminen

Tutustu lisää, kuinka voit hakea asuntoa Kuurosokeiden Toimintakeskukselta.

Hae asuntoa – Suomen Kuurosokeat ry

Täysihoito

Täysihoitopalveluiden kautta sinun on mahdollisuus saada siivousta, ateriapalveluita ja majoitusta. Lisäksi meiltä saa kokous- ja tilavarauksia sopimuksen mukaan.

Annos valmis. Ruoanhakua linjastolta

Viittomakielistä kotihoitoa

Kotipolku tarjoaa viittomakielistä kotihoitoa pirkanmaalaisille viittomakielisille ja kuulo- ja kuulonäkövammaisille asiakkaille heidän asuin- ja toimintaympäristöissään. Palvelussa huomioimme asiakkaan elämäntilanteen, aistirajoitteet ja yksilöllisen kommunikaation.

Kotipolun palvelumuotoja ovat kotihoito ja asiointiapu, sekä tiedonsaannin turvaaminen. Tuemme asiakasta muuttuvissa elämäntilanteissa, esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Asiakkaalla voi olla haasteita liikkumisessa ja kommunikoinnissa, ja/tai ikääntymisestä ja yksinäisyydestä johtuen.

Kotipolun palveluihin voi anoa maksusitoumusta omalta kotikunnalta tai Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Kotipolun sininen auto ulkona. Keli on poutainen.

Lisätiedot

Asumisen palveluiden omavalvontasuunnitelma (PDF)

Asumisen palveluiden esite ja tuotekortit : Materiaalipankki- Suomen Kuurosokeat ry:n verkkosivut

Yhteystiedot

Heli Virintie
asiakkuusvastaava, asumisen palvelut
040 835 8389
heli.virintie(a)kuurosokeat.fi

Tanja Ahonen
palveluvastaava, palveluasuminen
040 702 6641
tanja.ahonen(a)kuurosokeat.fi

Risto Hoikkanen
toiminnanjohtaja
040 566 1371
risto.hoikkanen(a)kuurosokeat.fi

Kotipolku

Kati Niemi
Kotipolun koordinaattori
040 5603 705 (arkisin kello 8-16)
kati.niemi(a)kuurosokeat.fi

Täysihoito

Tuija Helleharju
palveluvastaava, täysihoito
0400 474 305
tuija.helleharju(a)kuurosokeat.fi

040 7738203, keittiö
keittio(a)kuurosokeat.fi
majoitus(a)kuurosokeat.fi