Apuvälineet

 

Kuurosokeiden apuvälineet

Kuurosokeiden apuvälinetarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Jokaisen yksilön kohdalla apuvälineiden valintaan vaikuttavat niin monet seikat, että yleisiä suosituksia on mahdotonta antaa. Kuurosokeat, joilla on jäljellä toiminnallista kuuloa ja/tai näköä, voivat käyttää näön ja kuulon apuvälineitä soveltuvin osin. Tuntoaistin avulla käytettävät välineet ovat kuurosokeille tärkeitä, mutta niitä on olemassa hyvin vähän. Kaksoisaistivamma heikentää henkilön mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan elämän kaikilla osa-alueilla. Siksi kuurosokea tarvitseekin käyttöönsä apuvälinekokonaisuuden, joka tukee hänen toimintakykyään mahdollisimman hyvin. Apuvälineiden valintaan vaikuttavat myös aiemmin omaksutut taidot sekä kiinnostus uusien välineiden ja tekniikoiden käytön opiskeluun.

Koko apuvälineprosessissa on huomioitava yhdistelmävamman aiheuttamat erityistarpeet. Kuurosokean toimintakyky vaihtelee suuresti eri tilanteissa, joten jokaista toimintaa ja tilanteesta selviytymistä tulee arvioida erikseen. Olemassa olevista apuvälineistä tulee saada tietoa ja niitä pitää päästä kokeilemaan ja testaamaan ennen päätöstä välineestä. Käytönopetus on välttämätöntä ja siihen on varattava riittävästi aikaa ja opetuskertoja. Näkö- ja kuulokeskusten tulisi tehdä apuvälineasioissa enemmän yhteistyötä ja hyödyntää toistensa osaamista ja apuvälinetarjontaa. Apuvälineiden huolto ja korjaus kestää usein kauan ja vaikeuttaa selviytymistä arkielämässä.

Kirjallisuutta

Kristina Forsbergi: Opas apuvälineistä kuurosokeiden parissa työskenteleville. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja B6/2010. Kirjoittaja: Kristina Forsberg. ISSN: 1456-8217. ISBN:

opas_apuvalineista_kuurosokeiden_kanssa_tyoskenteleville (pdf)

opas_apuvalineista_kuurosokeiden_kanssa_tyoskenteleville (doc)

Tietotekniset apuvälineet

Kuurosokeat käyttävät kommunikaatiossa ja tiedonsaannin turvaamisessa useita erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä. Yleisimpiä kuulonäkövammaisten käyttämiä tietoteknisiä apuvälineitä ovat erilaiset suurennus-, värinvaihto-, ruudunluku- ja syntetisaattoriohjelmistot sekä pistenäytöt. Näiden lisäksi on suuri joukko erikoissovelluksia, joiden avulla mahdollistetaan esimerkiksi painetun materiaalin (lehdet, kirjat, laskut, sopimukset jne.) hallinta.

Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-tukipalvelut kouluttaa, ylläpitää, kehittää ja soveltaa käytäntöön kuurosokeiden tarvitsemia tietoteknisiä apuvälineitä sekä niihin liittyviä laitteita, verkkoja ja palveluita.