Esteettömyys ja saavutettavuus

Kuurosokeiden kaksoisaistivamma vaikuttaa ympäristön hahmottamiseen ja tiedon vastaanottamiseen monin eri tavoin. Siksi tulisikin kiinnittää huomioita ympäristön esteettömyyteen ja tiedon saavutettavuuteen.

Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoitetaan yleisesti sitä, että henkilön on helppo ja turvallista liikkua jossakin rakennuksessa tai tilassa rajoitteistaan huolimatta. Saavutettavuus tarkoittaa, että digitaalista palvelua on helppo käyttää. Tällä on tärkeä merkitys yhdenvertaisuuden kannalta. Lisätietoja löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta

Rakentamisen, tilan ja ympäristön hyvä suunnittelu

Esteettömästi rakennetussa tilassa ja ympäristössä myös kuurosokea pystyy suunnistamaan, orientoitumaan tilaan ja tekemään monia asioita helpommin ja itsenäisemmin. Kuurosokeiden näkökulmasta esteettömän rakentamisen perusasia on selkeys, hyvät erot, kontrastit ja pehmeät muodot.

Selkeät värierot

Selkeät värierot auttavat heikkonäköistä henkilöä liikkumaan ja toimimaan itsenäisemmin ilman apua. Värieroja voi käyttää erottamaan esimerkiksi sähkökatkaisijat, pistorasiat, kahvat, oven reunat taustastaan, kodinkoneet, kattauksen, seinän ja lattian toisistaan tummalla ja vaalealla värillä, erottamaan portaita väreillä ainakin niiden ylä- ja alapäästä.

Kosketuspinnan muutokset

Kosketuspinnan muutokset tilan vaihtuessa auttavat täysin sokeaa henkilöä liikkumaan, suunnistamaan tilassa ja toimimaan. Esimerkiksi erilaiset pintamateriaalit seinissä ja lattioissa, erilaiset tuntoaistilla havaittavat merkit seinissä ja lattioissa.”Maamerkit” voivat olla pieniä kohoumia tai materiaalin ja värin vaihtumisia, kun tila muuttuu toiseksi. Näin kuurosokea erottaa, missä tilassa hän liikkuu tutussa ympäristössä.

Tavarat sopivalla korkeudella

Tavaroiden on sijaittava sopivalla korkeudella. Erilaiset pään korkeudella olevat asiat ovat vaarallisia. Teräviä kulmia pitäisi myös välttää, koska ne ovat vaarallisia, jos niihin törmää.

Hyvä valaistus

Valaistuksen on oltava hyvä. Se ei saa häikäistä. Valot ja värit on suunniteltava kokonaisuutena, koska ne vaikuttavat toisiinsa. Valo ei saa vääristää värejä.

Suomen Kuurosokeat ry:n Kuurosokeiden Toimintakeskus on suunniteltu niin, että kuurosokeat voivat liikkua keskuksen alueella itsenäisesti vammastaan huolimatta.

Saavutettavuus

Lähikuva suurennosnäytöstä

Saavutettavuus tarkoittaa ohjelmistojen ja verkossa olevien palvelujen esteettömyyttä kaikille käyttäjille vammasta tai muusta rajoitteesta riippumatta. Saavutettavat palvelut ovat käytettävyydeltään helppoja ja sisällöltään ymmärrettäviä. Verkon palvelujen saavutettavuus määritellään WCAG-standardissa (Web Content Accessibility Guidelines), jota hallinnoi W3C-konsortio.

Saavutettavuusdirektiivi

EU:n saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivi velvoittaa julkisen hallinnon toimijoiden, mutta myös valtion rahoitusta saavien verkkopalvelujen ja esimerkiksi pankkien noudattamaan saavutettavuusstandardeja. Vanhojen, ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen, tulee olla saavutettavuusdirektiivin mukaisia viimeistään 23.9.2020. Uusien verkkosivustojen tulee olla jo nyt saavutettavia. Mobiilisovelluksia vaatimukset koskevat 23.6.2021 alkaen.

Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii valvontaviranomaisena. Se neuvoo saavutettavuuden toteuttamisessa.

Saavutettavuusdirektiivi ei koske Yleisradion palveluita, mutta Laki Yleisradio Oy:stä velvoittaa YLE:n noudattamaan saavutettavuusstandardeja.

Pistekirjoitus

Kansainvälisen pistekirjoituksen avulla sokea voi lukea pisteille käännettyjä lehtiä, teoksia ja verkkosivuja. Suomessa pistemateriaalia tuottaa Näkövammaisten liiton kirjapaino.

Pistekirjoituksessa on kehittänyt 1800- luvulla ranskalainen Louis Braille. Kirjaimet muodostetaan erilaisten pistemerkkiyhdistelmien kautta ja sormenpäillä tunnustelemalla edetään riviltä toiselle.

Henkiö koskettaa rannekellon näyttöä, jossa on pistekirjoitusta.

Pistekirjoituksella varustettu kello. Kuva: Rodeo

Näkövammaisten Tiedonhallintapalvelu

Näkövammaisten Tiedonhallintapalvelut ylläpitää sähköisiä keskustelualueita eri aiheista. Alueet on tarkoitettu näkövammaisille/kuurosokeille, mukaan voivat liittyä halutessaan myös näkövammaisyhdistysten työntekijät.

Tulkkaus

Lehdet ja kirjat on kirjoitettu suomeksi tai muulla puhutulla kielellä. Viittomakielisen äidinkieli on viittomakieli ja tulkkauspalvelun avulla teksti voidaan viittoa kädestä käteen taktiilisti tai kaventuneeseen näkökenttään.

Avustajat

Kuulonäkövammaisilla on usein käytössään myös avustajapalvelu, jota voi käyttää lehtien lukemiseen ääneen. Eri yhdistyksillä on tarjolla lehdenlukupalvelua vapaaehtoisten voimin.

Äänilehti

Äänilehdessä lukija lukee ääneen lehden sisällön. Usein käytössä on niin sanottu Daisy-järjestelmä, joka mahdollistaa navigoinnin lehden otsikoiden välillä. Muunnos tehdään ennen lehden polttamista CD-levylle tai lähettämistä jakoon. Äänilehtiä on saatavilla esimerkiksi Celiasta ja Näkövammaisten Tiedonhallintapalveluiden Luetus-järjestelmän kautta.

Luetus-ohjelma

Luetus-ohjelma on näkövammaisille suunnattu palvelu, jossa tietoaineistoja voidaan lukea tietokoneella, puhelimella, tableteilla jne. Saatavilla on niin useita aikakauslehtiä kuin kirjojakin. Palvelu edellyttää vähintään 50 prosentin haitta-astetta. Palvelua ylläpitää Näkövammaisten liiton tiedonhallintapalvelu.

Suomen Kuurosokeat ry:n saavutettavuusryhmä

Suomen Kuurosokeat ry:lle on perustettu saavutettavuustyöryhmä. Se käsittelee nimensä mukaisesti saavutettavuusasioita ja edistää järjestölähtöisesti saavutettavuutta. Työryhmän tehtäviin kuuluvat myös EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisten asioiden seuraaminen ja raportointi ongelmista valvontaviranomaiselle. Työryhmä seuraa saavutettavuuteen liittyvää uutisointia, tiedottaa niistä ja tekee mahdollisuuksien mukaan saavutettavuustestauksia yhteistyössä järjestön ICT-palvelujen kanssa.

Saavutettavuustyöryhmän toiminnasta vastaa ICT-päällikkö. Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä järjestön viestinnästä vastaava henkilöstö ja järjestöohjaaja sekä ICT-päällikkö.

Mikäli saavutettavuus ei toteudu jollakin julkisen hallinnon verkkosivulla tai jonkin muu sivusto ei toimi apuvälineelläsi, voit raportoida ongelmista työryhmälle osoitteeseen saavutettavuusongelma@kuurosokeat.fi. Mikäli sinulla on muita saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä joko ICT-päällikköön tai käyttää edellä mainittua työryhmän sähköpostiosoitetta. Kauttamme saa myös saavutettavuustestausta.