Vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta

Vaikuttamistyön lähtökohta on kuurosokea/kuulonäkövammainen henkilö ja hänen oikeutensa. Tärkeätä on puolustaa kuurosokeiden oikeuksia YK:n vammaissopimuksen ja Suomen perustuslain edellyttämällä tavalla. Kuurosokeus tehdään näkyväksi ja tunnetuksi yhteiskunnassa. Tavoitteena on kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa.

Kansallinen yhteistyö

Verkostoidumme alueellisten vammaistoimijoiden, sairaaloiden työtekijöiden ja kunnan päättäjien kanssa. Lisäksi vaikutamme kuntien vammaisneuvostoissa. Yhdistys tekee yhteistyötä aistivammajärjestöjen ja muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Muita kansallisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR), Vammaisfoorumi, Selkokielen neuvottelukunta ja Ikäteknologian verkosto ja Sosiaali- ja terveys ry (SOSTE)

Yhdistys on myös edustettuna eri ministeriöiden työryhmissä. Teemme eri oppilaitosten ja yliopistojen kanssa kuulonäkövammaisuuteen liittyvää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Osallistumme kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja kansainväliseen kuntoutus- ja koulutusyhteistyöhön. Olemme mukana jäseninä muun muassa Kuurosokeiden Maailmanliitossa (WFDB), Euroopan Kuurosokeiden Liitossa (EDbU) ja Pohjoismaiden puheenjohtajien verkostossa (DBNSK). Vuonna 2022 olimme mukana järjestämässä kuurosokeusalan pohjoismaista foorumia, joka pidettiin Tampereella.

Oikeuksien valvonta

Järjestöpalvelut jakaa tietoutta kuurosokeudesta ja kuulonäkövammaisuudesta sekä niiden seurannaisvaikutuksista viranomaisille sekä suurelle yleisölle esimerkiksi tapahtumissa ja messuilla. Valtakunnallisesta oikeuksienvalvonnasta vastaa oikeuksienvalvonnan työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii järjestöpäällikkö.

Vaikuttaminen ja oikeuksienvalvonnan lausunnot, kirjelmät ja kannanotot 2023.