Jäseneksi

Jäseneksi voivat hakea kuulonäkövammaiset henkilöt. Näön haitta-asteen tulee olla vähintään 50 prosenttia ilman näön apuvälineitä ja kuulon kynnystason tulee olla 40 desibeliä tai enemmän ilman kuulon apuvälineitä. Alle 18-vuotiaiden kohdalla voidaan joustaa edellä mainituista rajoista.

Lue lisää: Palvelut – Suomen Kuurosokeat ry

Edut

Jäsenenä saat maksutta Tuntosarvi-lehden ja jäsenkirjeen. Tuntosarvi ilmestyy yhdeksän kertaa ja jäsenkirje kaksi kertaa vuodessa. Jäsenten on mahdollista saada avustusta yhdistyksen rahastoista. Lisäksi voit osallistua järjestön kokouksiin, jossa päätetään yhdistyksen asioista ja äänestetään jäseniä hallitukseen.

Jäseneksi hakeutuminen

Jäseneksi haetaan täyttämällä hakemuslomake. Se on ladattavissa sähköisesti Word- ja PDF-muodoissa:

Jäsenhakemus Suomen Kuurosokeat ry (PDF)

Jäsenhakemus Suomen Kuurosokeat ry (WORD)

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus kuulo- ja näkövammasta ja lausunto palveluasiantuntijalta tai kuntoutusohjaajalta. Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä. Jäseneksi liittymismaksu on 20 euroa. Vapaaehtoinen jäsenmaksu on 20 euroa.

Aluepalveluiden yhteystiedot: Aluepalvelut – Suomen Kuurosokeat ry

Omaisjäseneksi hakeutuminen

Omaisjäseneksi voi päästä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso tai lähiomainen. Omaisjäseneksi pyrkivän on tehtävä hallitukselle kirjallinen hakemus ja selvitettävä samalla suhteensa varsinaiseen jäseneen. Yhdistykseen voi kuulua kerrallaan yksi omaisjäsen varsinaista jäsentä kohden.

Valtakirja

Äänivaltainen yhdistyksen jäsen voi antaa valtakirjan äänivaltaiselle yhdistyksen jäsenelle (asiamies). Suositeltavaa on, että valtakirjat toimitetaan Suomen Kuurosokeat ry:n Keskustoimistoon noin kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Valtakirjan voi antaa myös kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjapohjan voi ladata Word- tai PDF-tiedostoina.

Valtakirja (Word)

Valtakirja (PDF)

Lisätiedot ja hakemukset

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: info(at)kuurosokeat.fi