Kommunikaatiopalvelut

 

Suomen Kuurosokeat ry:n valtakunnallinen kommunikaatiopalvelut tarjoaa neuvontaa kommunikaatioon, varhaisteen vuorovaikutukseen ja tulkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Kommunikaation laatukriteerit sisältävät kommunikaatiomenetelmien taitotasojen luomista, kuurosokeuteen liittyvien syventävien opintojen ja näyttökokeiden suunnittelua yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Kommunikaatiopalvelujen tukena toimivat opetus- ja sosiaalialan asiantuntijaryhmät, kommunikaatiotiimit ja tulkkipalvelu- ja kommunikaatiokouluttajat (TUPA). Tarjoamme kuurosokeusalan opinnäytetyöaiheita ja ohjaamme tarvittaessa.

Toiminta sisältää:

– tutkii ja kehittää eri-ikäisten kuurosokeutuneiden ja syntymästä saakka kuurosokeiden, perheen ja lähiyhteisön kommunikaatiota ja varhaista vuorovaikutusta
– kokoaa tutkimustietoa ja arjen kokemuksia
– suunnittelee, koordinoi ja kouluttaa
– tuottaa materiaalia eri muodoissa
– vastaa verkostojen palvelutarpeisiin ja tiedottaa alan kehityksestä
– toimii ulospäin suuntautuvan moniammatillisen osaamisen tuottajana sekä
– toimii kansainvälisesti kommunikaation alan kouluttajana ja verkostoissa.


Lisätietoja:

Riitta Lahtinen KT
kommunikaatiopäällikkö
0400 624 307
Postiosoite: PL 40, 00030 IIRIS
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki

 

Yhdellä kädellä viittominen.