Kommunikaatiopalvelut

Yhdellä kädellä viittominen.

Suomen Kuurosokeat ry:n valtakunnallinen kommunikaatiopalvelut tarjoaa neuvontaa kommunikaatioon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja tulkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Kommunikaation laatukriteerit sisältävät kommunikaatiomenetelmien taitotasojen luomista, kuurosokeuteen liittyvien syventävien opintojen ja näyttökokeiden suunnittelua yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Kommunikaatiopalvelujen tukena toimivat opetus- ja sosiaalialan asiantuntijaryhmät, kommunikaatiotiimit ja tulkkipalvelu- ja kommunikaatiokouluttajat (TUPA). Tarjoamme kuurosokeusalan opinnäytetyöaiheita ja ohjaamme tarvittaessa.

Toiminta sisältää:

– tutkii ja kehittää eri-ikäisten kuurosokeutuneiden ja syntymästä saakka kuurosokeiden, perheen ja lähiyhteisön kommunikaatiota ja varhaista vuorovaikutusta
– kokoaa tutkimustietoa ja arjen kokemuksia
– suunnittelee, koordinoi ja kouluttaa
– tuottaa materiaalia eri muodoissa
– vastaa verkostojen palvelutarpeisiin ja tiedottaa alan kehityksestä
– toimii ulospäin suuntautuvan moniammatillisen osaamisen tuottajana sekä
– toimii kansainvälisesti kommunikaation alan kouluttajana ja verkostoissa.


Lisätietoja:

Riitta Lahtinen KT
kommunikaatiopäällikkö
0400 624 307
Postiosoite: PL 40, 00030 IIRIS
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki

Kommunikaatiopalveluiden yhteinen sähköposti: kommunikaatiopalvelut(at)kuurosokeat.fi
Postia voi lähettää työntekijöille myös henkilökohtaisesti.

Sanna Nuutinen
kommunikaatiotyöntekijä
044 7380191

Marianne Ojanen
erityisasiantuntija
040 7502715

Sisältö

Kehittäminen

Opetus ja koulutus

Kuurosokean kohtaaminen

Varhainen kommunikaatio

Sormittamismenetelmät

Viittominen

Sosiaalishaptinen kommunikaatio

Kuvailu

Opastus

Taktiilipedagogiikka

Tuntoaisti / haptiikka

Julkaisut