Kuvailu

Takana oleva henkilö kuvailee selkään piirtämällä hänen edessään olevalle henkilölle. Kuvan edustalla rakennuksia ja metsää.

Kuvailu on yleisen, henkilökohtaisen sekä sosiaalisen tilan ja toiminnan kuvailua, jossa näkö-, kuulo- ja muu aistitieto jaetaan kielellisesti, äänillä tai muussa sovitussa muodossa (osoitus, kosketus, piirtäminen, liike tms.) vastaanottajalle.

Kuvailla voi periaatteessa mitä vain. Kuvailua voidaan toteuttaa sanallisesti, viittoen, keholle ja eri menetelmiä käyttäen (esim. kellotaulu ja esineet).

Kuvailevalla kädellä voi kertoa kohteesta monia eri asioita kielellisen tiedon lisäksi. Kuvailtavien kohteiden selkeään kuvailuun on olemassa ohjeita, jotka pohjautuvat näkövammaisen ympäristön hahmottamiseen ja haptiikkaan.

Kuvailu eri tilanteissa

Koskettavin veistos sanoina ja äänikokemuksina

Äänikuvailuja

Tuntoaistimuksesta kuvailuja

Elokuvien kuvailutulkkaus mobiililaitteille

Lisätietoja:

Lahtinen, R. & Palmer, R. 2014. Kehotarinoita haptiiseilla – kosketusviestejä kaikenikäisille; Lahtinen, R., Palmer, R. & Lahtinen, M. 2009. Aisti kuvailu