Kuvailu

 

Kuvailu on yleisen, henkilökohtaisen sekä sosiaalisen tilan ja toiminnan kuvailua, jossa näkö-, kuulo- ja muu aistitieto jaetaan kielellisesti, äänillä tai muussa sovitussa muodossa (osoitus, kosketus, piirtäminen, liike tms.) vastaanottajalle.

Kuvailla voi periaatteessa mitä vain. Kuvailua voidaan toteuttaa sanallisesti, viittoen, keholle ja eri menetelmiä käyttäen (esim. kellotaulu ja esineet).

Kuvailevalla kädellä voi kertoa kohteesta monia eri asioita kielellisen tiedon lisäksi. Kuvailtavien kohteiden selkeään kuvailuun on olemassa ohjeita, jotka pohjautuvat näkövammaisen ympäristön hahmottamiseen ja haptiikkaan.

Lisätietoja:

Lahtinen, R. & Palmer, R. 2014. Kehotarinoita haptiiseilla – kosketusviestejä kaikenikäisille; Lahtinen, R., Palmer, R. & Lahtinen, M. 2009. Aisti kuvailu

Omalla kädellä näönvarainen taulun hahmottaminen. Selkään piirtäminen tukee hahmottamista.