Määritelmä

Yhteispohjoismainen kuurosokeuden määritelmä koostuu kolmesta pääosiosta:

1) kuurosokeuden määritelmä
2) määritelmän selvennyksiä
3) yksityiskohtaisemmat kuvaukset kahdesta pääryhmästä: syntymästään kuurosokeat ja kuurosokeutuneet.

Kuurosokeus on vaikea-asteinen kuulon ja näön toimintarajoitteiden yhdistelmä. Pohjoismainen määritelmä määrittelee kuurosokeuden toiminnallisesti, ei siis tarvitse olla täysin kuuro ja sokea ollakseen kuurosokea. Suurin osa ihmisistä, joita määritelmä koskee näkevät tai kuulevat vähän – tai sekä näkevät että kuulevat jonkin verran. Juuri kuulonäkövamman yhdistelmä aiheuttaa suuria, erityisesti kommunikaatioon, tiedonhankintaan sekä orientoitumiseen ja liikkumiseen liittyviä ongelmia arjessa.

Määritelmä ja selvennykset

Yhteispohjoismainen kuurosokeuden määritelmä on kirjoitettu englanniksi ja sovittu otettavaksi käyttöön v. 2006. Kunkin maan vastuulla on ollut määritelmän kääntäminen ja implementointi omassa maassa.

Kuurosokeus on erityinen toimintarajoite. Kuurosokeus on kuulon ja näön toimintarajoitteiden yhdistelmä. Tämä rajoittaa henkilön suoriutumista ja täyttä osallistumista yhteiskuntaan siinä määrin, että se edellyttää yhteiskunnalta tukea erityispalveluihin, ympäristön mukauttamiseen ja/tai teknisten apuvälineiden saamiseen. Kuurosokeuden määritelmän selvennyksiä:

1. Näkeminen ja kuuleminen ovat tiedonsaannissa keskeisiä. Siksi näiden kahden kaukoaistin toimintojen alenemat lisäävät tarvetta toimia sen tiedon varassa, joka on mahdollista saada lähietäisyydeltä (tunto-, haju- ja makuaistit, kinestetiikka ja haptiikka). Myös muistin ja päättelykyvyn merkitys korostuu.

2. Ympäristön mukauttamisen ja erityispalvelujen tarpeet riippuvat siitä:

  • onko aistien toimintojen heikkeneminen alkanut ennen kielen kehitystä vai sen jälkeen
  • mikä on kuulon ja näön toimintarajoitteiden aste, onko henkilöllä lisäksi muita toimintarajoitteita, ja onko kuurosokeus muuttumaton vai etenevä.

3. Kuurosokeus vaikuttaa henkilön toimintaan ja osallistumiseen joissakin tilanteissa ja toiminnoissa enemmän kuin toisissa. Siksi jokaista toimintaa ja tilanteesta selviytymistä tulee arvioida erikseen. Kuurosokeana toimimiseen ja osallistumiseen vaikuttavat sekä ympäristöön että yksilöön liittyvät tekijät.

4. Kuurosokeus aiheuttaa erilaisia mukauttamistarpeita kaikissa toiminnoissa ja erityisesti seuraavissa:

  • kaikki tiedonsaanti
  • sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
  • tilaan orientoituminen ja itsenäinen liikkuminen
  • jokapäiväisen elämän taidot ja tarkka lähityöskentely, lukeminen ja kirjoittaminen mukaan lukien

Kuurosokeana yhteiskunnassa selviytyminen edellyttää erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelemista yhteistyönä. Yhteiskunta vastaa toteuttamisesta.

5. Palvelujen tuottaminen ja ympäristön muutostyöt edellyttävät moniammatillisia työtapoja ja erityisosaamista kuurosokeudesta.

Artikkeli

Englanninkielinen määritelmä on luettavissa seuraavasta PDF-dokumentista: The Nordic definition of deafblindness (PDF)

Synnynnäisen kuurosokeuden kuvaus

Tämä kuvaus syventää Pohjoismaista kuurosokeuden määritelmää synnynnäisen kuurosokeuden osalta. Tekstissä keskitytään siihen miten toiminnanvajavuus ilmenee ja kuvataan joitakin Pohjoismaissa tällä hetkellä tunnettuja synnynnäisen kuurosokeuden syitä. Lisäksi kuvataan toiminnanvajavuuden kehitykselle ja oppimiselle aiheuttamat vakavat seuraukset. Lisäksi kuvataan, miten ympäristö on mukautettava, jotta syntymästään kuurosokeiden henkilöiden kehitystä ja viihtymistä voidaan edistää.

Artikkeli

Synnynnäisen kuurosokeuden kuvaus Word-tiedostossa: toiminnanvajavuus_kuurosokeus (doc)

Kuurosokeutumisen kuvaus

Kuurosokeutumisen kuvauksen tarkoituksena on tarkistetun pohjoismaisen määritelmän pohjalta kuvailla kuurosokeutuneille henkilöille erityisiä keskeisiä asioita. Tekstit ovat määritelmän sanamuodon mukaisia, yksittäisten kappaleiden otsikot ovat lainauksia määritelmästä.

Kuvaus on tarkoitettu niille, joilla ei ole tarkkaa käsitystä tai tietoa kuurosokeutumisesta, ja jotka tarvitsevat sen keskeisimpien piirteiden esittelyä.

Artikkeli

Kuurosokeutumisen kuvaus Word-dokumentissa: kuurosokeutumisen_kuvaus (doc)