Opetus ja koulutus

Kouluttaja näyttää, esimerkin käsiotteesta.

Kommunikaatiopalvelut tarjoaa koulutusta, opetusta ja ohjausta kommunikaation eri menetelmiin, niiden käyttöön eri tilanteissa ja varhaiseen vuorovaikutukseen. Opetuksen ja koulutuksen tavoitteena on itsenäisen toiminnallisuuden lisääminen ja tietotaitojen harjoittelu. Opetuksen ja koulutuksen kehittäminen sisältää opetuskokonaisuuksien suunnittelua, yksilöllisten tarpeiden mukaista ratkaisujen kokeilua, kehittämistä, opettamista, arviointia ja materiaalien tuottamista.

Kommunikaatiopalvelut osallistuu myös kansallisen ja kansainvälisen kuurosokeuskoulutuksen kehittämiseen.

Opetus- ja ohjauspalvelut suuntautuvat eri puolille Suomea

  • eri-ikäisille kuurosokeille henkilöille, heidän omaisilleen ja lähiyhteisölleen
  • erilaisille kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille henkilöille (aikuisena kuurosokeutuneet, syntymästä saakka kuurosokeat)
  • kuurosokeiden parissa työskenteleville ammattihenkilöstölle ja alan opiskelijoille
  • kuurojen yhteisöille ja kuulovamma-alan työntekijöille
  • näkövammaisille ja näkövammaisalan työntekijöille sekä muille yhteistyötahoille (ammattioppilaitokset, yliopistot) ja eri järjestöille.

Ohjauksen tukena on kuulonäkövammaisia ja kuurosokeita koulutettuja tulkkipalvelu- ja kommunikaatiokouluttajia