Kuurosokean kohtaaminen

 

Kuurosokean kohtaaminen on vuorovaikutuksessa yksi tärkeimpiä osa-alueita. Kuurosokeita henkilöitä voi kohdata päivittäin erilaiset ammattilaiset, kuten avustajat, viittomakielen tulkit, hoitajat ja taksinkuljettajat.

Kommunikaatiopalvelut tarjoaa koulutusta eri ammattiryhmille, huomioiden kunkin ammatillisen roiminta-alueen. Järjestämme myös kuurosokean kohtaamisen näytön arviointia.

Seuraavassa on tietopaketteja kuurosokean kohtaamisesta:

Kuurosokean kohtaaminen terveysasemalla

Toimiva asiakaspalvelu terveysasemalla alkaa kuulonäkövammaisen ja kuurosokean henkilön kohtaamisella. Videolla esitetään kaksi esimerkkiä. Ensimmäisessä kohtauksessa kohtaaminen ei suju, jälkimmäisessä on muutama toimiva kohtaamisen idea.

65 ideaa sujuvaan kommunikaatioon

Kommunikaatiopalvelujen ideointikisassa saatiin kaikkiaan 65 ideaa kommunikaation sujuvoittamiseksi. Ideat on listattu oheisessa dokumentissa.

65 ideaa (Word-dokumentti)

Kuurosokea-ranneke

Ranneketta voi käyttää esimerkiksi sairaalassa, euidessa ja liikkuessa. Linkistä löytyy rannekkeen esittely.

Kuurosokea-ranneke (Word-dokumentti)

Kun kohtaat kuurosokean työntekijän

Kun kohtaat kuurosokean työntekijän -huoneentaulussa kerrotaan asioista, joita tulisi ottaa huomioon kohdatessa kuurosokean työntekijän.

Kun kohtaat kuurosokean tyontekijän (Word-dokumentti)

Kohtaamisen onnistumiseksi

Asioidessa terveyskeskuksessa tai sairaalassa voi hoitohenkilökunnalle kertoa omista kommunikointitavoista. Virpi Tűrkmen on koonnut kuurosokeilta toiveita ja ehdotuksia niistä asioista, joita henkilökunnan on hyvä tietää, jotta he osaavat toimia kuurosokean asiakkaan kanssa. Näistä on tärkeimmät asiat koottu tiedotteeseen, jonka voi tarvittaessa tulostaa ja antaa hoitohenkilökunnalle tiedoksi.

Kohtaamisen onnistumiseksi (Word-dokumenti)