Mielen ja kehon hyvinvointikurssi senioreille

Ajankohta: 5.10.–8.10.2021

Paikka: Lohja Spa, Karjalohja

Kohderyhmä: Seniori-ikäiset kuulonäkövammaiset (etusija Varsinais-Suomi), kahdeksan kurssilaista

Tavoite ja sisältö: Kurssilla huomioidaan ikäihmisten fyysiset ja psyykkiset voimavarat sekä kuurosokeuden tuomat erityishaasteet. Osallistujia kannustetaan huolehtimaan kunnosta ja terveydestä. Kurssilla ohjataan omaehtoiseen lihaskunnon ylläpitämiseen. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä. Vertaisryhmässä pohditaan ikääntymisen vaikutusta elämään, ja kuinka saada arkeen uutta sisältöä. Kurssilaiset saavat monipuolisesti tietoa osa-alueista, joista kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu. Käydään läpi ikäihmisille tarkoitettuja palveluja ja apuvälineitä sekä mistä niitä saa ja kuinka niitä haetaan.

Yhteyshenkilö: Kaisa Surakka p. 040-545 0438 (myös tekstiviesti ja whatsapp), sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kuurosokeat.fi

Hakemukset: Voit hakea kurssille sähköisen linkin kautta tai lähetä paperihakemus osoitteeseen: Suomen Kuurosokeat ry, Taru Kaaja, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere.

Ensisijaisesti kursseille valitaan henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet kursseillemme aiemmin. Muuten valintakriteerit ovat kurssikohtaisia.

Ilmoittaudu 5.9.2021 mennessä.