Oikeuksienvalvonnan lausunto uudesta työvoimapalveluiden mallista

 

Tiivistelmä

Koko lausunto on luettavissa tästä linkistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut uutta työvoimapalveluiden mallia hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy hallituksen ohjelmaan, jonka tavoitteena on uudistaa työttömien palveluita sekä kohtuullistaa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää.

Työllisyyden parantamiseksi esitetään muutettavaksi useita eri lakeja: julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annettua lakia, työttömyysturvalakia, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan työryhmä pyysi lausunnossaan kiinnittämään huomioita siihen, että työnhakijoilla on erilaisia yksilöllisiä tarpeita. Osa työnhakijoista tarvitsee runsaasti yksilöllistä ohjausta ja tukea. Viranomaisen on myös huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä vammaisille henkilöille ja varattava siihen riittävät resurssit.

Lisäksi on huomioitava, että TE-toimiston verkkopalveluiden täytyy olla saavutettavia erilaisten apuvälineiden avulla. Oikeuksienvalvonta korosti selkokielisyyden tärkeyttä kaikissa työnhakijan palveluprosessiin liittyvissä asioissa. Se toi  myös esille, että yhteydenottotapoja on oltava useita esimerkiksi sähköpostit, tekstiviestit tai WhatsApp.