Suomen Kuurosokeat ry lausui asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiasta

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta. Strategia ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin. Tavoitteena on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026.

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonta esitti lausunnossaan huolensa siitä, huomioidaanko strategiassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa myös erityisryhmät, kuten kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset henkilöt. Strategiassa ei mainittu terveydenhuollon, esimerkiksi sairaalan, velvollisuutta järjestää asiakkailleen tulkkausta. Terveydenhuollolla on vastuu tulkin järjestämisestä silloin, kun se lähettää kutsun esimerkiksi toimenpiteeseen ja tutkimuksiin ja jos asiakas joutuu jäämään sairaalaan pidemmäksi aikaa.

Oikeuksienvalvonta toi lausunnossaan esille, mitä kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten tulkkaus sisältää. Tulkin on oltava juuri kuulonäkövammaisten tulkkaukseen erikoistunut ja asiakkaan profiiliin sopiva tulkki. Asiakkaat ja potilaat tarvitsevat riittävästi omaa palvelua ja hoitoa koskevaa tietoa voidakseen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Tulkkien saanti ja pääsy potilaan luokse tulee turvata myös poikkeusoloissa.

Lisäksi lausunnossa muistutettiin saavutettavuuden ja apuvälineiden toimivuuden tärkeydestä terveydenhuollon tarjoamissa etä- ja digipalveluissa. Terveydenhuollon henkilöstöllä tulee olla perusosaaminen esimerkiksi kuulon ja näön apuvälineistä. Siten turvataan osaltaan asiakkaiden tiedonsaantia ja osallisuutta.

Katso koko lausunto tästä linkistä.

Kuvituskuva: Rodeo