Postilain arviomuistio lausuntokierroksella

 

Valtioneuvoston kanslian asettama työryhmä on arvioinut posti- ja jakelumarkkinan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä muutostarpeita esimerkiksi postilainsäädäntöön. Työryhmä selvitti muun muassa vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa.

Työryhmän johtopäätösten sekä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesvalmistelun pohjalta on laadittu arviomuistio mahdollisista postilain muutoksista. Arviomuisto on nyt ollut lausuntokierroksella sidosryhmillä.

Lausunnossaan Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan työryhmä nosti esille muun muassa sen, että digitalisaatio ei koskaan saavuta kaikkia ihmisiä. Mikäli henkilö käyttää digitaalisia palveluita apuvälineiden avulla, tulee varmistaa, että palvelut ovat saavutettavia sekä kuulon- että näön apuvälineillä.

Sähköinen asiointimuoto ei myöskään voi täysin korvata fyysisesti tapahtuvaa postinjakelua. Postin lähettäminen, erilaisten lähetysten maksaminen sekä yhteydenotot postin asiakaspalveluun on jatkossakin voitava tehdä myös muulla tavoin kuin sähköisesti.

Oikeuksienvalvonnan työryhmä esitti huolensa mahdollisesta postin jakelupäivien määrän vähentämisestä.

Lue koko lausunto tästä.