Oikeuksienvalvonnan lausunto taksiliikenteen määräysluonnoksista

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lähettänyt lausuntopyynnön taksiliikenteen määräysluonnoksista, kuten erityisryhmien kuljettajakoulutuksista. Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan koko lausunto on luettavista tästä linkistä.

Tiivistelmä

Taksiliikenteen koulutusorganisaatiot

Suomen Kuurosokeat ry kannattaa sitä, että Liikenne- ja viestintävirasto hallinnoi kuljettajakoulutuksen suorittamista ja että Liikenne- ja viestintävirastolla on koulutusorganisaatioiden valvontaa koskeva velvoite.

Järjestö kiinnittää huomiota siihen, että koulutusorganisaatiolla tulee olla riittävä tietotaito näkövammaisten / kuulonäkövammaisten henkilöiden kohtaamisesta sekä heidän erityistarpeistaan. Mikäli koulutusorganisaatio tarvitsee tähän lisäperehdytystä, vammaisjärjestöillä ja vammaisneuvostoilla on omiin kohderyhmiinsä liittyvä erityisosaaminen, jota koulutusorganisaatiot voivat hyödyntää.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe

Oikeuksienvalvonta korostaa, että taksiyrittäjien tulee huomioida yhdenvertaisuuslaki, joka sisältää vahvan yhdenvertaisuuden turvaamisedellytyksen sekä syrjinnän kiellon. Tämä koskettaa viranomaistahojen lisäksi myös tässä yhteydessä elinkeinotoiminnan harjoittajia, jotka julkisesti tarjoavat palveluita ja tavaroita, esimerkiksi takseja.

Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset

Kirjallisen kokeen lisäksi taksinkuljettajilla tulee olla aitoja asiakaspalvelutilanteita, joissa huomioidaan turvallisuuden lisäksi kuulonäkövammaisen asiakkaan kohtaaminen ja kommunikointi sekä opastamisen taksiin ja kohteeseen.

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Suomen Kuurosokeat ry:n mielestä erityisryhmien kuljettajakoulutuksen pitää sisältyä pakollisena osana kuljettajakoulutukseen. Erityisryhmien huomioon ottaminen ei ole ylimääräistä palvelua, vaan käyttäjän kannalta edellytys sille, että palvelua pystyy ylipäänsä käyttämään.

Kuljetuspalvelun avulla / taksilla liikkuminen on vaikeavammaiselle henkilölle perusoikeus ja mahdollistaa yhdenvertaisen arjen.

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonta on tyytyväinen ehdotettuun erityisryhmien koulutussisältöön. Koulutuksen kestossa tulisi kuitenkin huomioida se, että opetus sisältää myös käytännön harjoituksia.