Föreningen Finlands Dövblinda rf

Föreningen fungerar som en expert-, intresse- och serviceorganisation för dövblinda och gravt synhörselskadade i Finland. I dessa stadgar används alltid den gemensamma beteckningen dövblind för att ange både dövblinda och gravt synhörselhandikappade.
Föreningens syfte är att undanröja de svårigheter som funktionshindret orsakar den dövblinda och dennes familj, samt att befrämja de dövblindas jämställdhet i föreningen och i hela samhället.

Föreningens princip är att de dövblinda fattar sina egna beslut. De bör ha självständig beslutanderätt i privata och samhälleliga frågor.

Föreningen Finlands Dövblinda rf:s verksamhetsidé är ” Ett oberoende, sjävständigt och gott liv för de dövblinda i ett jämställt samhälle.”

Kontakt information

Postadress och besöksadress: Insinöörinkatu 10, 33720 Tammerfors
Tel. +358 (0) 40 778 0266
E-postadress: kuurosokeat@kuurosokeat.fi