Julkilausuma: Tiedonsaanti on tie palveluihin

Yhteiskunnan palvelujen ja neuvonnan siirtyessä verkkoon kuurosokeiden sekä kuulonäkövammaisten tiedonsaanti vaarantuu. Koronan aiheuttama poikkeusaika on lisännyt etäyhteyksien käyttöä julkisissa palveluissa, ja digitaitojen merkitys on kasvanut nopeasti. Kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, jotta oikeus osallistua ja saada tarvitsemiaan palveluita toteutuu.

Chat-palveluiden, verkkolomakkeiden ja esimerkiksi Omakannan käyttäminen edellyttävät digitaitoja, laite- ja apuvälineosaamista, jota kaikilla ei ole. Puhelin- ja takaisinsoittopalvelu ei ole saavutettavaa kuulovamman takia. Suomen Kuurosokeat ry:n asiantuntijoiden neuvonta ja tuki mahdollistavat kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten mahdollisimman oikea-aikaisen ja saavutettavan tiedonsaannin.

Yhdistyksen tavoitteena on, että kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset tietävät oikeutensa ja saavat tietoa palveluista ja osallistumismahdollisuuksista eivätkä syrjäydy. Jo 50 vuotta toiminut Suomen Kuurosokeat ry on huolissaan kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten asemasta digitaalisessa maailmassa, jos heitä edustavan järjestön rahoitus vaarantuu.