Julkilausuma: yksilölliset palvelut turvaavat sujuvan arjen

 

Kuurosokeat / vaikeasti kuulonäkövammaiset ovat ihmisiä, joilla on yksilöllisiä ja toisistaan poikkeavia palvelutarpeita. Tarpeet muuttuvat iän, aistimuutosten ja elämäntilanteen myötä.

Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumin 2018 tekemään kyselyyn sekä THL: n 2018 julkaisemaan raporttiin viitaten Suomessa vammaispalvelut eivät toteudu tarpeenmukaisella tavalla. Kuurosokeiden / vaikeasti kuulonäkövammaisten palveluiden toteutuminen vaatii yksilölliset ratkaisut. Oikeuskäytännön mukaan vammaispalvelun järjestämistapa ei saa estää tai kaventaa palvelun käyttöä. Viranomaisilla on YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain mukaan velvoite tehdä kohtuullisia mukautuksia, jotta yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutuvat.  Suomessa tehdään kuitenkin usein ns. massaratkaisuja, vaikka yksilölliset tarpeet olisi mahdollista huomioida. Vaikutus näkyy suoraan kuurosokeiden / vaikeasti kuulonäkövammaisten yhdenvertaisuudessa ja osallisuudessa.

Kuurosokeille / vaikeasti kuulonäkövammaisille tärkeimmät palvelut ovat tulkkauspalvelu, kuljetuspalvelu, kodin muutostyöt ja apuvälineet sekä henkilökohtainen apu. Kaikkia näitä palveluita on mahdollista mukauttaa toimivammiksi. Yksilölliset tarpeet huomioimalla arki on sujuvampaa. Voimavaroja jää tällöin opiskeluun, työssäkäyntiin, vapaa- aikaan sekä itsensä kehittämiseen yhdenvertaisesti muiden lailla.

Vetoamme, että kuurosokeiden / vaikeasti kuulonäkövammaisten palvelut toteutetaan kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti itsemääräämisoikeutta kunnioittaen!

Hyväksytty Suomen Kuurosokeat ry:n syyskokouksessa kokouksessa 30.11.2019.