Satakunnan kuurosokeiden kerho

Esittely

Kerhoa vetää Saini Lepistö. Toimikunnassa ovat myös varapuheenjohtaja Seija Kivinen, sihteeri Paula Valminen, sekä muut jäsenet Eva Koivula ja Mauri Majander. Rahastonhoitajana toimii Saini Lepistö sekä tilintarkastajina Anja Lavanto ja Sirpa Nurminen. Kerhon emäntänä on Risto Lepistö.

Kerhon toiminta on aktiivista. Jäseniä, mukaan luettuna omaisjäsenet, on 10–14 henkeä. Tulkit ja avustajat huomioiden mukana on 25 henkilöä.

Kerho kokoontuu joka kuukauden toinen keskiviikko. Luennoitsijat ovat kertoneet eri aiheista, kuten esimerkiksi Satasairaalasta. Yhdistyksestä ovat vierailleet puheenjohtaja Timo Lehtonen ja palveluasiantuntija Elina Uusitalo. Huhtikuussa vietettiin palveluasiantuntija Marjatta Puromäen eläkkeelle jäämistä.

Kerho retkeilee kaksi kertaa vuodessa. Teemme kulttuuri- ja kesäretken johonkin päin Suomea. Tutustumme aina uuteen paikkaan.

Vetäjä Saini Lepistön mukaan toimintaa on kiva järjestellä, kun kerholaisia on aina paljon paikalla. Tämä on innostanut häntä olemaan mukana. Lepistö toivoo uuden vetäjän löytyvän, jotta hän voisi itse osallistua mukaan vain kerholaisena.

Tulevaa toimintaa

Syyskuu

Kerho tekee retken Raumalle 13.9.23. Lähdemme Ulvilasta vanhasta paikasta klo 10.30 ja Porista vanhalta linja-autoasemalta klo 10.45. Tulemme takaisin samaan paikkaan noin klo 17.00

HUOM! Lähtöajat poikkeavat aikaisemmin ilmoitetusta ajasta!

Käymme lounaalla lounaspaikassa: Knuutinpoika, osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma.

Ilmoita tulostasi ja tulkkisi tai avustajasi 31.08.23. mennessä. On tärkeä ilmoittautua lounasvarauksen takia.

Lisätietoa Sainilta puh. 040 0532 413 tai sp. saini.lepisto@gmail.com

Tervetuloa tutumaan Raumaan!

Loppuvuoden kerhopäivissä on muutoksia, muutos johtuu teatteripäivästä.

Lokakuu

11.10. 23. pidetään kerho Satakunnan näkövammaisten toimitiloissa klo 12.00-15.00.
Otavankatu 4 C 49, 28100 Pori.

Aiheena on kerhon syyskokous ja jatketaan kerhoa kokouksen jälkeen.

Marraskuu

1.11.23. Kerhon kulttuuripäivä. Olen varannut Rauman teatterista lippuja näytökseen klo 14.00. Näytös on Sademies. Lippuja olen varannut 22 kpl.

Bussi lähtee Ulvilasta samasta paikasta kuin ennenkin klo 12.15 ja Porista vanhalta linja-autoasemalta klo 12.30.

Ilmoita tulostasi ja tulkkisi tai avustajan 15.10, mennessä, lippujen vahvistamisen takia. (tulkit ja avustajat pääsevät ilmaiseksi)  

Joulukuu

13.12.23. pidetään kerho. Myöhemmin päätetään, missä pidetään pikkujoulua.

Terveisin Saini