Kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin valmistelu jatkuu

Hallitus tulee käynnistämään kuurojen ja viittomakielisten valtiollisen totuus- ja sovintoprosessin yhdessä kuurojen ja viittomakielisen yhteisön kanssa. Oikeusministeriö on vastannut prosessin jatkovalmistelusta vuoden 2023 lopusta alkaen. Valmistelu jatkuu tiiviissä yhteistyössä yhteisön kanssa valtioneuvoston kanslian työryhmän esitysten pohjalta.

Oikeusministeriö järjesti tammikuussa yhdessä kuurojen ja viittomakielisten yhteisön edustajien kanssa pyöreän pöydän keskustelun totuus- ja sovintoprosessista. Tilaisuudessa kuultiin yhteisön kuulumisia, yhteenveto valtioneuvoston työryhmän viime vuonna laatimista ehdotuksista ja suunnitelmia prosessin etenemisestä.

Työryhmän esittämät totuus- ja sovintoprosessin tavoitteet:

-kuurojen ja viittomakielisten henkilöiden kohtaamien historiallisten vääryyksien tunnistaminen ja dokumentointi

-toimenpiteiden ehdottaminen nykypäivänä tunnistettujen, syrjivien rakenteiden poistamiseksi

-viittomakielisen kulttuurin ja viittomakielten tuntemuksen sekä tietoisuuden lisääminen tapahtuneista vääryyksistä niin viranomaisten kuin yksityishenkilöiden keskuudessa

-pohjan luominen sovinnon rakentamiselle yhteisön ja valtion välillä

-rakenteellisten muutosten tarpeen kuvaaminen pidemmällä aikajänteellä.

Totuus- ja sovintoprosessi on Suomen valtion ja kuurojen ja viittomakielisten yhteisön yhteinen prosessi. Prosessin valmistelu alkoi edellisellä hallituskaudella syksyllä 2022. Työn pohjaksi julkaistiin Viitotut muistot -selvitys, joka toi esiin kuurojen ja viittomakielisen yhteisön jäsenten kokemia vääryyksiä ja yhteisön kokemuksia Suomessa 1900-luvulta nykypäivään. Totuus- ja sovintoprosessin valmistelua jatkettiin valtioneuvoston kanslian asettamalla työryhmällä, joka päätti työnsä kesällä 2023.

Lähde: oikeusministeriön tiedote