Kysely kuljetuspalveluista

Suomessa tuli 1.7.2018 voimaan uusi liikennepalvelulaki. Sen myötä taksien toimintaan tuli useita muutoksia. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakiin muutosta ja sitä ennen ministeriö haluaa kuulla eri järjestöjä. Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan työryhmä tulee tekemään lausunnon uuteen liikennepalvelulakiin kuurosokeiden näkökulmasta.

Sen vuoksi työryhmä järjestää kyselyn, jossa tiedustellaan taksin käyttöön liittyviä asioita 1.7.2018 jälkeen. Kysely liittyy vammaispalvelun (vpl) kautta myönnettyihin taksimatkoihin. Se ei liity terveydenhuollon Kela-kyyteihin, eli matkoihin sairaalaan tai terveyskeskukseen.

Vastata voi sähköisesti tai paperilomakkeella.Kyselyyn voi vastata sähköisesti Suomen Kuurosokeat ry:n sivuilla. Paperilomakkeita saa järjestön toimipisteistä, sekä palveluasiantuntijoilta, jotka tarvittaessa auttavat kyselyn täyttämisessä. Vastaaminen on mahdollista myös yhdistyksen syyskokouksessa.

Postitusosoite on Suomen Kuurosokeat ry, keskustoimisto, oikeuksienvalvonta, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere.

Vastausaika päättyy 7.1.2020. Mahdollisimman monen toivotaan vastaavan kyselyyn.

Kuva: Pixabay