Asiakasryhmät

Asiakas saapuu tulkin kanssa asioimaan Kelan-toimistoon. Myös palveluasiantuntijaa voi pyytää mukaan Kela-asioinneille.

Syntymästään kuurosokeat

Syntymästään kuurosokean henkilön tunnistaa siitä, että toiminnanvajavuus on olemassa syntymästä asti tai se saadaan ennen kielellisen kommunikoinnin kehitystä. Ryhmä on heterogeeninen ja usein asiakkailla esiintyy kuulo- ja tai näkövamman lisäksi mm. kehitys- tai liikuntavammaa.

Lapset ja nuoret

• Alle 18-vuotiaiden yleisopetuksen kuulonäkövammaisten lasten ja nuorten ryhmä (ainakin joltain osain yleisopetuksen oppisisältöjä noudattavat, myös erityiskoulussa opiskelevat)
• Peruskoulun jälkeisiä opintoja suorittavat kuulonäkövammaiset edellä mainitusta ryhmästä
• Alle kouluikäiset lapset, jotka todennäköisesti siirtyvät yleisopetuksen oppilaiksi

Aikuiset kuurosokeutuneet

Kuurosokeutumisesta puhutaan silloin, kun yhdistetyn kuulonäkövamman aiheuttama toiminnanvajavuus on saatu kielellisen kommunikoinnin kehittymisen jälkeen.