Palveluasuminen

Hoitajat avustavat asukkaita päivittäisissä asioissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Kuvassa hoitaja ja asiakas leipovat yhdessä VTS Ristontalon 6. kerroksen yhteisissä tiloissa.

Asiakkaille tarjotaan ympärivuorokautista palveluasumista omissa asunnoissa. Asunnot suunniteltu kuulo- ja näkövammaisille sekä kuuroille asiakkaille. Palveluasuntoja on rivitaloissa 12 ja kerrostalossa 15. Asunnoissa ja yhteisissä tiloissa kuulo- ja näkövammat on huomioitu mm. valaistuksessa, kontrasteissa, väreissä ja huonekalujen valinnoissa.

Henkilökuntaan kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelut asiakkaan kanssa sovitaan yksilöllisesti ja kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jokaisella asiakkaalla on omahoitaja.

Hoitajat opastavat ja auttavat asiakkaita asiointikäynneillä. Kuvassa on menossa asiakkaan työntekijän kanssa portaita pitkin eläinkauppaan.

Hoitohenkilökunta auttaa asiakkaita päivittäisissä arjen askareissa, asioinneissa Toimintakeskuksen ulkopuolella sekä auttaa muiden tukipalveluiden saamisessa. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvää, omaehtoista ja itsenäistä kotona asumista.

Asukkaita yhteisellä etelänmatkalla. Kuvassa on neljä henkilöä, joiden takana on ihmisen kokoinen ruskea jousiampujapatsas. Lisäksi kuvassa näkyy laaksossa oleva kaupunki ja sininen meri.

Satelliittiasuminen

Kuurosokeiden Toimintakeskus tuottaa asiakkaan elämäntilanteen huomioivaa ammattitaitoisesti toteutettua palveluasumista omaan kotiin. Kotiin tuotettua palveluasumista toteutetaan erikseen sopien Tampereen talousalueella. Palvelukokonaisuus pohjautuu asiakkaan päivittäisiin tarpeisiin ja toteutuksessa huomioidaan kommunikaation, tiedonsaannin ja liikkumisen yksilölliset tarpeet.

Satelliittiasuminen on vammaispalvelulain mukaista palveluasumista, joka on palveluiden osalta asiakkaalle ilmaista. Palvelumaksupäätöstä anotaan kotikunnalta.

Lisätiedot

Lisää tietoa palveluasumisesta löytyy ladattavasta tuotekortista (Powerpoint-esitys)