Kommunikaatioon liittyviä julkaisuja

Berndtson, T. 5.12.2023. Dialogi: ”Tulkkaus mahdollistaa itsenäisen elämän ja päättämisen omista asioista. 

Nuutinen, S. Koskettaen ja tunnustellen. Retina 2/2021, 38-39.

Lahtinen, R. Hyvä elämä – oivalluksia ja jakamista. Retina 2/2021, 39-41.

Lahtinen, Riitta & Ojala, Stina. (2020). Elokuvakokemus kuurosokean osallistujan näkökulmasta  (s 109-125). Julkaistu teoksessa: Hirvonen M., Kinnunen T. (2020). Saavutettava viestintä – yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä.

Lahtinen, Riitta & Nuutinen, Sanna (2020). Kuulonäkövammainen henkilö asiakkaana ja potilaana (s 86-98). Julkaistu teoksessa: Karjalainen A., Wallenius-Penttilä K., (2020). Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä. , In: Diak Opetus 5, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tuomi, Emmi & Lahtinen Riitta (2018) ”Tvåspråkige Santeri – att byta mellan språk”, s. 157-162.Hvis du kan se det, kan du understotte det. En bok om taktilt språk.” NVC.

-Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä (pdf). Kirjoittaneet Jaana Engblom, Rimma Joenperä ja Riitta Lahtinen (2013).

– Lahtinen, R. 2003. Taktiilien sormiaakkosten opetuskokeilu. Yhteenveto pilottiryhmien opetuksesta. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja B1/2003, raportti 1. Cityoffset Oy, Tampere.

– Lahtinen, R. 2004. Sujuva tulkkaus. ”Mitä on kuurosokeille tulkkaus?” Kuurosokeiden tulkkipalvelujen käyttäjien haastattelu. Kirjassa Voimaa ammattilaiselle. (Toim.) Karinen, M. Viittomakielentulkkien työelämä-projekti 2001-2003. Humak, Sarja B, projektiraportit ja selvitykset 1/2003, 43-51.

– Mesch, J. 2004. Viitotaan yhdessä – tietoa taktiilista viittomakielestä. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja A3. Cityoffset, Tampere.

– Lahtinen, R. 2004. Sujuva tulkkaus kuurosokeille. Selvitys kuurosokeiden tulkinkäytön kokemuksista. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja B2, raportti 2. Cityoffset, Tampere.

– Lahtinen, R. & Marttila, J. 2004. Sujuva tulkkaus kuurosokeille 2 – selvitys tulkeille tehdystä kyselystä. Suomen Kuurosokeat ry, julkaisuja B3 / 2004, raportti 3. Cityoffset, Tampere.

– Kovanen, M. ja Lahtinen, R. 2006. Kohdataan ja kommunikoidaan – tietoa taktiiliviittomisesta ja sen opettamisesta. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja A5/2006. ISBN 952-9713-36-3.

– Lahtinen, Riitta 2005, Sosiaaliset pikaviestit. Julkaisuja A4/2005. ISSN 1456-8209. ISSN 1456-8209. ISBN 952-9713-34-7. Julkaisun ruotsinkielinen käännös löytyy pdf-tiedostona Pohjoismaisen kuurosokeiden henkilöstön koulutuskeskus NUD:in sivuilta

– Ylitalo, Anne 2006: Muuttuva kommunikaatio. Kokoelma kuurosokeiden kokemuksia heidän käyttämistään kommunikaatiomenetelmistä ja niiden muuttumisesta elämän eri vaiheissa. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja A5(A6)/2006. ISBN: 978-952-9713-39-8.