Lehtiartikkelit

 

Kädestä käteen viittominen eli taktiiliviittominen

Päivä taktiilina (Tuntosarvi 6-7/2003, s. 21-22)

Kädestä käteen viittomisen tunnistaminen (Tuntosarvi 1/2002, s. 15-16)

 

Sosiaalishaptinen kommunikaatio

Honkanen, L. 2014. Sanomia keholle sekä Lahtinen, R. & Palmer, R. 2014. Ilmeiden hahmottaminen kosketuksella (Silmäterä 2/2013, s. 29-30 ja 31).

Sosiaaliset pikaviestit oppitunnilla (Tuntosarvi 9/2013, s. 12-13)

Satuja keholle (Tuntosarvi 3/2013, s. 19)

Eurohaptic 2012 -konferenssi (Tuntosarvi 8/2012, s. 13)

Kosketuksen kieli (Tuntosarvi 9/2011, s. 8-11)

Kosketukseen perustuva kommunikaatio sai kieliopin (Tuntosarvi 2/2008, s. 7)

The Body Story julkistettiin (Tuntosarvi 9/2005, s. 8-9)

Kosketukseen perustuva kehonimi (Tuntosarvi 11/2004, s. 11)

Sosiaaliset pikaviestit osana kommunikaatiota (Tuntosarvi 8/2004, s. 9)

Kokonaisvaltaisen sosiaalis-haptisen palautejärjestelmän kehittyminen (Tuntosarvi 2/2004, s. 6-7)

Palohälytys! Vaaratilanne! Poistuttava nopeasti! Kuurosokeiden kansainvälinen hätämerkki X (Tuntosarvi 10/2003, s. 4-5)

Hätämerkit – iso X ja pieni x (Tuntosarvi 9–10/2002, s. 20-21)

 

Ympäristön kuvailu

Kuvaileva käsi hahmottamisen apuna (Tuntosarvi 1/2016, s. 12-13)

Kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille kuvailu (Tuntosarvi 4/2005, s. 14-15)

Kuvailuvartti (Tuntosarvi 2/2003, s. 17)

 

Kuurosokeille tulkkaus

Perspektiv på skrivtolkning för dövblinda personer (Känselsprötet 2/2014, s. 10-11)

Näkökulmia kirjoitustulkkauksesta kuurosokeille henkilöille (Kielisilta 1/2014, s. 9)

Sujuva tulkkaus – tulkkauksen kolme pääaluetta (Tuntosarvi 8/2004, s. 8)

Toiminnallinen ja vuorovaikutteinen tulkkaus (Tuntosarvi 11/2002, s. 6-7)

 

Opastaminen

Viittomakielen tulkkien kokemuksia liikkumiseen liittyvästä kommunikaatiosta opastuksessa (Tuntosarvi 9/2013, s. 11-12)

 

Sisäkorvaistute

Kuurosokea musiikkiterapeutti (Tuntosarvi 9/2011, s. 11-13)

Implanttitiimi esittäytyy (Tuntosarvi 4/2011, s. 12-14)

 

Kommunikaatiota tukevia apuvälineitä

Opastuskoru (Tuntosarvi 8/2005, s. 17)

Madonna-mikki (Tuntosarvi 12/2002, s. 16)

Kommunikaatiopussi (Tuntosarvi 11/2001, s. 15)

 

Eri maiden menetelmiä

Lormitusta ja Malossia – huomioita kommunikaatiosta Helen Keller -konferenssissa (Tuntosarvi erikoispainoslehti 3.-7.6.2005, s. 31)