Haptiikka-viittomistoa

Sosiaalishaptiseen kommunikaatioon liittyvät keholta keholle annetut kosketusviestit eli haptiisit. Niitä voidaan jakaa eri alaryhmiin, kuten palautteisiin, ilmeiden ja käyttäytymisen kuvailuun, tunneilmaisuihin, liikkumisen ja opastuksen aikana jaettuihin viesteihin, harrastusten kuvailuun, keholle piirtämiseen ja sosiaalisiin pikaviesteihin. Hapteemit ovat haptiisien kieliopillisia elementtejä. Haptiisien ja hapteemien luokittelu perustuu Lahtisen (2008) väitöskirjatyöhön.

Tähän on koottu sosiaalishaptisen kommunikaation alueelta käsitteitä, niiden määritelmät, lähteet ja muut huomiot sekä englanninkielinen vastaava käsite. Käsitteet viitotaan alla olevassa videossa ja tarkemmat tekstimääritteet ovat videon jälkeen. Käsitteet ovat:

 • sosiaalishaptinen kommunikaatio
 • haptiikka
 • haptiisi
 • hapteemi
 • haptinen tila
 • sosiaaliset pikaviestit
 • orientaatio
 • orientoituminen
 • taktiili
 • taktiili viittominen
 • taktiilit sormiaakkoset
 • suuraakkoset

Viittomat kehittyvät jatkuvasti. Alla olevan luettelon on kerännyt Jaana Marttila kentällä käytetyistä viittomista.

Tekstin ovat tuottaneet: Marttila, J. & Lahtinen, R. 2012.

Artikkeli

Lisätiedot: Haptiikka-termistö (PDF)