Lapset ja nuoret: vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus

Lapset voivat kokeilla kuntoutusjaksolla erilaisia liikuntamuotoja turvallisesti. Kuvassa liikunnan riemua.

Yksilöllistä kuntoutusta järjestetään lapsille ja nuorille, joilla on kuulonäkövamma ja/tai aistimonivamma. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että osallistujalla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Vanhemmat ja sisarukset osallistuvat kuntoutusjaksolle Kelan päätöksen ja lapsen tai nuoren kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Omaisten osallistuminen tukee merkittävästi jaksolla opittujen taitojen ja toimintamallien siirtymistä osaksi arkea.

Moniammatillinen työryhmä suunnittelee kuntoutuksen ohjelman yhteistyössä kuntoutujan ja omaisten kanssa. Ohjelman sisällöissä huomioidaan kuntoutujan kommunikaatiovalmiudet, ikä ja kehitystaso. Vuorovaikutustaitojen ja aistien käytön harjoittelu on keskeinen osa kuntoutusta kaikilla ohjausalueilla. Kuntoutusjaksolla perheelle on yhteistä ja eriytettyä ohjelmaa.

Myös aistimonivammainen lapsi tai nuori voi hyötyä kaksoisaistivammakuntoutuksesta. Usein moniaistivammaisilla henkilöillä on vamma tai sairaus, esim. CP-vamma, kehitysvamma tai Downin oireyhtymä, jolloin kuulonäkövammaisuus saattaa jäädä huomioimatta. Kaksoisaistivammakuntoutus tukee arjen toimintojen sujuvuutta, osallisuutta, sekä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

Hakeminen

Hakemus tehdään Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto. Tässä mallilomake, jossa on nostettu tärkeitä kohtia esiin.