Miten ratsastaa, jos ei näe eikä kuule?

Ratsastus on erinomainen harrastus, mutta vaikean kuulonäkövamman vuoksi laji on haastava. Sosiaalihaptinen kommunikaatio, eli kosketusviestin käyttö, mahdollistaa turvallisen vuorovaikutuksen kuulonäkövammaisen ratsastajan sekä ohjaajan välillä.

Viittomakielen tulkkiopiskelija sekä pararatsastusohjaaja Minna Tihinen on tehnyt lopputyön Humanistiselle ammattikorkeakoululle (Humak) aiheesta Ratsastushaptiisit. Opinnäytetyön tilaaja on Suomen Kuurosokeat ry.

Tutustu ratsastushaptiiseista kertovaan videoon kommunikaatiopalveluiden verkkosivuilla.