Saavutettavuusdirektiivi

EU:n saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivi velvoittaa julkisen hallinnon toimijoiden, mutta myös valtion rahoitusta saavien verkkopalvelujen ja esimerkiksi pankkien noudattamaan saavutettavuusstandardeja. Vanhojen, ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen, tulee olla saavutettavuusdirektiivin mukaisia viimeistään 23.9.2020. Uusien verkkosivustojen tulisi olla jo nyt saavutettavia. Mobiilisovelluksia vaatimukset koskevat 23.6.2021 alkaen.

Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii valvontaviranomaisena. Se neuvoo saavutettavuuden toteuttamisessa.

Saavutettavuusdirektiivi ei koske Yleisradion palveluita, mutta Laki Yleisradio Oy:stä velvoittaa YLE:n noudattamaan saavutettavuusstandardeja.