STEAlta avustusesitys

Suomen Kuurosokeat ry:lle esitetään STEAn avustuksia kaikkiaan noin 1,4 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Kaikki aiemmat avustukset jatkuvat. Avustuksiin haettiin 7%:n tasokorotusta. Kohdennettuihin avustuksiin esitetään 5%:n korotusta, yleisavustukseen ei esitetä korotusta. Yhdistykselle esitetään myös Paikka auki -avustusta kuulonäkövammaisen henkilön palkkaamiseksi.

Avustukset jakautuvat kohteittain seuraavasti. Ensin mainitaan haettu ja sen jälkeen esitetty avustus.

-AY1 Yleisavustus 385 735 euroa, 360 500 euroa

-AK5 Aluepalvelut 453 263, 444 791

-AK7 Kurssit ja tapahtumat 146 974, 144 227

-AK13 ICT-Palvelut 275 500, 270 375

-AK15 Kommunikaatiopalvelut 143 300, 140 175

-Paikka auki -avustus 41500, 41 500

Yhteensä 1 446 272, 1 401 568

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa esitykset alkuvuodesta 2024.

Kuvituskuvassa järjestöohjaaja Milla Lindh esittelemässä yhdistyksen toimintaa esittelypisteellä.