Totuus- ja sovintoprosessi jatkuu

Valtion budjettiehdotus vuodelle 2024 julkaistiin 28.8. Siinä on varattu kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessille 358 000 euroa vuodelle 2024. Vielä ei ole tiedossa, minkä ministeriön alaisena prosessi jatkuu.

Talousarvioesityksessä kerrotaan mihin määrärahaa saa käyttää:

1) kuurojen totuus- ja sovintoprosessin toteuttamiseen liittyviin hankintoihin, koordinointiin ja selvityksiin ja muihin prosessiin välittömästi liittyviin menoihin

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja komission palkkioihin.

2023 talousarvio on 438 000 euroa.

Prosessiin liittyvä raportti löytyy valtioneuvoston sivulta.

Valtion talousarvioesitys löytyy Valtioneuvoston sivuilta.

Kuva: Nattanan Kanchanaprat Pixabaysta