Vammaisalan ammattitutkintoa koskeva lausunto

 

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan työryhmä otti kantaa vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen.

Opetushallitus valmistelee uutta vammaisalan ammattitutkintoa. Siinä on kaksi osaamisalaa. Kehitysvamma-alan osaamisalalla tutkintonimikkeenä on vammaisalan ohjaaja ja henkilökohtaisen avun osaamisalalla tutkintonimikkeenä on henkilökohtainen avustaja.

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Opetushallitus on nyt pyytänyt lausuntoja eri tahoilta vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Uuden ammattitutkinnon on määrä astua voimaan 1.8.2021.  

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan työryhmän mielestä Vuorovaikutus ja kommunikointi -osion pitäisi olla pakollinen osa tutkintoa. Luonnoksessa esitetään, että se on valinnainen osa tutkintoa. Korostimme, että tutkinnon joka vaiheessa tulisi huomioida kommunikaatio- ja vuorovaikutusasiat, itsemääräämisoikeus sekä YK:n vammaisyleissopimus.

Lausunnossamme totesimme, että on hyvä eritellä, mikä tutkinnon osio voi liittyä kaikkiin vammaisiin henkilöihin ja mikä nimenomaan kehitysvammaisiin.

Työryhmä huomioi myös, että tutkinnossa on varottava liian holhoavaa työotetta ja muistettava asiakkaan itsemääräämisoikeus.

Koko lausunto on luettavissa tästä linkistä.


Kuvituskuva: Pixabay.