Saavutettavuusseloste

Seloste koskee Suomen Kuurosokeat ry:n verkkosivustoa (kuurosokeat.fi). Sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (3 §:n 1 momentin 3 kohta). Laissa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Saavutettavuuden arviointi

Tämän verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut Suomen Kuurosokeat ry viimeksi 25.10.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Suomen Kuurosokeat ry:n verkkosivusto täyttää suurimman osan kriittisistä saavutettavuusvaatimuksista, mutta sivustolla on joitakin saavutettavuusvirheitä. Kaikki pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Jos seuraavat asiat aiheuttavat sinulle haasteita, ilmoitathan siitä meille alla olevien yhteystietojen kautta.

Kontrastiongelmat

Sivustolla on puutteita kontrasteissa esimerkiksi linkeissä (sininen teksti valkoisella pohjalla). Tämä ongelmat tiedostetaan, mutta myös sivuston visuaalisuus tulee huomioida. Selvitetään, voisiko kontrastia vielä kuitenkin parantaa.

Saavuttamattomat pdf:t

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: PDF-tiedostoista sisällysluettelosta puuttuu linkit ja kuvien alt-tekstit. Lain mukaan pdf-tiedostojen on oltava saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen 23.9.2020. Sitä aiemmin julkaistuja PDF-tiedostoja ei tarvitse takautuvasti tehdä saavutettaviksi. Sen jälkeen julkaistut sivuston tallenteet tehdään saavutettavina.

Äänitallenteilta puuttuu tekstivastine

Osalla sivustolla olevista äänitallenteista ei ole tekstivastinetta. Ne pyritään lisäämään mahdollisimman pian.

Lain mukaan tallenteiden on oltava saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen 23.9.2020. Sitä aiemmin julkaistuja tallenteita ei tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti. Sen jälkeen julkaistut tallenteet tehdään saavutettavina.

Videoilla ei tekstityksiä

Osalla sivustolle linkitetyistä videoista ei ole tekstitystä. Ne pyritään lisäämään mahdollisimman pian.

Lain mukaan tallenteiden on oltava saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen 23.9.2020. Sitä aiemmin julkaistuja tallenteita ei tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti. Sen jälkeen julkaistut tallenteet tehdään saavutettavina.

Saavutettavuuspalaute

Verkkosivuston käyttäjä voit lähettää palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta sivuston ylläpitäjälle, Suomen Kuurosokeat ry:lle, sähköpostitse viestinta@kuurosokeat.fi

Palautetta voi jättää myös puhelimitse: 040 778 0266.

Valvontaviranomainen

Mikäli käyttäjä huomaa sivustolla saavutettavuusongelmia, ota yhteyttä ensin sivuston ylläpitäjään. Vastausaika on enintään 14 päivää.

Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen tai ei saa vastausta kahden viikon aikana, voi ottaa yhteyttä voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)