Tavoiteohjelma 2021-25

Tavoiteohjelmassa esitetään Suomen Kuurosokeat ry:n arvot ja päämäärät sekä niiden toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Tavoiteohjelma osoittaa, mihin suuntaan kuurosokeat haluavat itse suunnata kuurosokeustyötä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Suomen Kuurosokeat ry:n vuosikokous on hyväksynyt tavoiteohjelman kokouksessaan 23.11.2014.

Tavoiteohjelma on luettavissa PDF-tiedostona sekä katsottavissa alla olevana viitottuna versiona.