Digitukiviikko: ICT-ohjaus ja -koulutuspalvelut

 

Valtakunnallisella digitukiviikolla 30.8.-3.9.2021 nostamme esiin ICT-palveluidemme tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta kuurosokeille kuulonäkövammaisille verkkopalveluiden käyttäjille. Digitaidot ovat tärkeä taito, jotta pystyy osallistumaan ja saamaan tietoa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Kuurosokea saattaa joutua opiskelemaan tietokoneen tai mobiililaitteen käytön useaan kertaan, pienikin muutos tietokoneessa tai mobiililaitteessa, esimerkiksi käyttöjärjestelmän tai sovelluksen päivityksen yhteydessä, voi aiheuttaa tarpeen opiskella uutta. Erityisesti tämä korostuu silloin, kun järjestelmää käytetään apuvälineavusteisesti.

Yksilöllinen ICT-ohjaus

Uudelle tietokoneen tai mobiililaitteen käyttäjälle suosittelemme hakeutumista Kelan tukemaan vaikeavammaisten kuntoutukseen, jossa on mahdollisuus opiskella myös tietokoneen ja mobiililaitteen käyttöä sekä siihen liittyviä oheistaitoja esim. pistekirjoitusta. Ohjaus toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan kuntoutussuuunnitelman ja -tavoitteiden mukaisesti.

Yksilöllistä ICT-ohjausta on mahdollista saada myös esimerkiksi terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumuksella tai tulemalla omalla kustannuksella Toimintakeskukselle, jos siihen sopiva vapaa aika löytyy.

Yksilöllinen ICT-ohjaus onnistuu myös etäkoulutuksena. Etäkoulutuksen avulla asiakas voi opetella itselle tärkeitä asioita ja toimintoja omalla tietokoneellaan omassa kodissaan. Etäkoulutus tapahtuu etähallintaohjelman avulla. Ohjelman kautta opettaja pystyy seuraamaan oppilaan näytön tapahtumia ja antamaan samalla ohjeita puheella. Viittomakieliset oppilaat voivat kokeilla etäkoulutusta tulkin avustuksella.

ICT-koulutuspalvelut

ICT-koulutuspalvelujen ryhmäkoulutus tarjoaa opetusta jatkoksi yksilölliselle ohjaukselle niille, jotka haluavat oppia enemmän. Tarjoamme tietokoneopetusta aikuisille kuurosokeille tietokonetta käyttäville henkilöille. Ryhmämuotoinen koulutus suunnitellaan huomioiden kuulo- ja näkövamman asettamat rajoitukset. Kuluvan vuoden koulutuksista saa tietoa Toimintakalenterista tai suoraan kouluttajilta.

Piirretty mainos, jossa kahden hahmon kädet käyttävät kännykkää ja tietokoneen hiirtä. Keskellä on puhekupla, jossa lukee "Mukana Digitukiviikolla 30.8.-3.9.2021".