Information om dövblindhet

Taktilt handalfabetet

Det taktila handalfabetet är ett är ett sätt genom vilket man kan upprätthålla en fungerande kontakt med synshörselkadade och dövblinda människor.

Varje ord bokstaveras, var bokstav för sig i handflatan. Med tillräcklig träning lär sig nervsystemet att läsa och tolka det skriftliga budskapet.

När synen och hörseln försvagas måste man kanske söka nya metoder för att kunna fortsätta att kommunicera och för att få information och kunskaper. En metod är att använda fingeralfabetet. Detta är en del av taktilt teckenspråk och klargör enstaka ord och namn. Utöver att använda det taktila fingeralfabetet kan man kommunicera med en dövblind, antingen kommunicera med tecken eller skriva stora bokstäver med fingret i personens handflata eller handrygg.

Föreningen Finlands Dövblindas r.f. sammanställde projektet De Dövblindas olika kommunikationsmöjligheter (RAY 2001-2005).