Organisation

Föreningen har över 350 medlemmar. Medlemskapsansökningar behandlas av styrelsen. Sökanden bör vara dövblind eller synhörselskadad. Föreningen har också anhörigmedlemmar.

Medlemmarna har den högsta beslutanderätten i föreningens angelägenheter. Årsmötena är viktiga träffpunkter. På höstmötet väljer medlemmarna styrelsemedlemmar: ordförande och sex medlemmar, som också bör vara föreningens medlemmar.

Medlemmarna har den högsta beslutanderätten i föreningens angelägenheter. Årsmötena är viktiga träffpunkter. På höstmötet väljer medlemmarna styrelsemedlemmar: ordförande och sex medlemmar, som också bör vara föreningens medlemmar.

Organisationen har cirka 850 brukare. Cirka 100 av dem är barn eller unga. Det finns uppskattningsvis cirka 5000 åldringar i Finland som är syn- och hörselskadade.

Organisationens verksamhetsidé:

”Ett oberoende, självständigt och gott liv för de dövblinda i ett jämställt samhälle.”

Organisationens värden:

De värden som styr verksamheten vid Föreningen Finlands Dövblinda rf är:
– respekt för människovärdet
– jämlikhet och rättvisa
– lojalitet, solidaritet och tolerans,
– yrkeskunnighet.

Föreningens princip är att de dövblinda fattar sina egna beslut. De bör ha en självständig beslutanderätt i privata och samhälleliga frågor