Servicespecialist nätverk

Servicespecialister i tjänst för den dövblinda

Föreningen Finlands Dövblinda rf har 6 servicespecialister, som täcker hela Finland. Servicespecialister ser till att de dövblindas behov blir tillgodosedda.

De svenskspråkiga dövblinda är en minoritet i minoriteteten. De flesta svenskspråkiga bor i kustområdet, till antalet är de ca. 60 personer. Kommunikations sättet är tydligt tal och några använder teckenspråk. Detta betyder att få, och tillgodo göra sig information, på svenska är mycket varierande, och att få informationen på rätt sätt, då alternativena är tydlig skrift, tydligt tal eller teckenspråk.

En mycket viktig sak är att ha de rätta hjälpmedlen, förstorningsglas, läs-tv, hörselhjälpmedel som förstärker information genom hörseln, d.v.s. hörapparater eller kommunikatoter.

Servicespecialist
– bevakar också rättigheter och handleder till service,
– ger råd och planerar i hjälpmedelsfrågor, rehabilitering och boende,
– samarbetar med den dövblinda anhöriga och näromgivning,
– ordnar olika kurser regionalt och i samarbete med andra områden,
– fungerar som stöd i klubbverksamhet, på läger, utfärder, fritidssysselsättningar, och
– berättar gärna om dövblinda, till olika intressenter.

 

Ta kontakt:

Taru Kaaja

+358 40 183 1618

Insinöörinkatu 10, 33720 Tammerfors