Joulukuun kursseille ilmoittautuminen käynnissä

Ilmoittautuminen on käynnissä joulukuun perhekurssille sekä aikuisten kuulonäkövammaisten kurssille.

”Kuulonäkövammainen lapsi perheessä” järjestetään 3.-6.12.2021. Kurssi tarjoaa perheille mahdollisuuden keskustella vertaisryhmissä erityisesti haasteellisissa tilanteissa selviytymisestä. Kurssilla on asiantuntijaluentoja, keskusteluja lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista ja oireilusta, lapsen itsetunnon tukemisesta sekä koko perheen jaksamisesta. Ajankohtaista asiantuntijatietoa saa myös näkemisestä ja kuulemisesta sekä kommunikaatiosta. Mukana on lisäksi toiminnallista ohjelmaa. Osa ohjelmasta toteutetaan lapsille ja vanhemmille erikseen. Ilmoittaudu 4.11. mennessä.

”Vaikea nähdä, vaikea kuulla” järjestetään 13.-17.12.2021. Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla kuulo ja näkö ovat heikentyneet. Kurssilla annetaan tietoa palveluista ja apuvälineistä, joista kurssilaiset voivat hyötyä. Ohjelmassa on keskusteluja sekä toiminnallisia harjoituksia vertaisryhmässä. Teemoina muun muassa apuvälineet, erilaiset palvelut, turvallinen liikkuminen ja tiedonsaanti. Ilmoittaudu 10.11.2021 mennessä.

Molemmilla kursseilla virittäydytään myös vertaisryhmissä joulun tunnelmaan.

Kuva: Rodeo