Juhlavuoden suojelija Jenni Haukion tervehdys

 

Suomen Kuurosokeat ry:n juhlavuoden suojelijan Jenni Haukion tervehdys luettiin 50-vuotisjuhlan iltatilaisuuden osallistujille 22.6.2021 Tampereella. Iltatilaisuus oli järjestetty yhdistyksen jäsenille.

Tervehdys alkaa;

”Hyvät juhlavieraat, arvoisat Suomen Kuurosokeat ry:n jäsenet ja toimihenkilöt,

Jo 50 vuoden ajan on Suomen Kuurosokeat ry työskennellyt edistääkseen kuurosokeiden omaehtoista, itsenäistä ja hyvää elämää tasavertaisessa yhteiskunnassa. Järjestönne tärkeänä tehtävänä on ollut valvoa kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita sekä toimia kuurosokeusalan asiantuntijana. Toteuttaessanne näitä tavoitteita olette samalla tehneet arvokasta työtä koko suomalaisten yhteiskunnan kehittämiseksi jokaisen yksilön tasa-arvoisia mahdollisuuksia tukevaan suuntaan.

Eräs tärkeistä arvoistanne on osallistaa omaa jäsenkuntaanne käyttämään päätösvaltaa yhdistyksessänne ja aktivoitumaan edunvalvontatyössä. Vaikuttavin voimavaranne on eri puolille Suomea sijoittuva lähes viidensadan henkilön laajuinen jäsenkunta. Kun yhdistyksen ja sen tavoitteet tuntee omakseen ja oman panoksensa merkitykselliseksi, on toiminta yhteisten päämäärien puolesta motivoivaa ja palkitsevaa. Toivotan teille edelleen iloa ja voimia yhteisissä pyrkimyksissänne edistää kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hyvät juhlavieraat, tämän päivän informaatiotulvan leimaamassa yhteiskunnassa on kokemustiedon, omakohtaisesti koetun merkitys yhä erityisempi ja näin on myös kuurosokeuden osalta. Vain te itse ja teidän läheisenne tunnette parhaiten omat erityistarpeenne sekä ne haasteet, joita yhteiskunnalliset rakenteet teille yhdenvertaisuusnäkökulmasta tuottavat. Siksi haluan aivan erityisesti kiittää teistä jokaista henkilökohtaisesti sekä Suomen Kuurosokeat ry:n kaikkia toimijoita yhteisesti panoksestanne ainutlaatuisen kokemustiedon tuottajina. Vain tämän tiedon varassa on yhteiskunnan mahdollista täysimääräisesti edistää kuurosokeiden mahdollisuuksien tasa-arvoa, jonka tulisi olla itsestäänselvä arvo päätöksenteon kaikilla eri sektoreilla.

Näillä sanoin haluan mitä sydämellisimmin onnitella 50-vuotisjuhlaa viettävää Suomen Kuurosokeat ry:tä sekä toivottaa teille kaikille mitä aurinkoisinta ja antoisinta kesäaikaa!

Jenni Haukio
Tasavallan presidentin puoliso, Suomen Kuurosokeat ry:n 50-vuotisjuhlavuoden suojelija”