Kevätkokous järjestettiin hajautetusti

Suomen Kuurosokeat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin hajautetusti lauantaina 22.5. Kokouspaikkakunnat olivat Tampere, Helsinki, Jyväskylä, Oulu ja Pori..

Kokouksen avasi puheenjohtaja Tuula Hartikainen. Nimenhuudossa oli paikalla 30 äänivaltaista jäsentä, yksi äänivaltainen omaisjäsen ja viisi omaisjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta.

Aluksi julkistettiin vuoden jäsen Aarne Pirkola ja vuoden työntekijä Markku Helenius. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista vahvistettiin. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kauko Kokkonen, sihteerinä Päivi Stöckell sekä pöytäkirjan tarkastajina Rauli Leppijärvi ja Paula Valminen.

Hyväksyttiin hallituksen vuosikertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2020. Myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksen jälkeen käytiin vapaamuotoista keskustelua muun muassa Erätuvasta, Toimintapäivistä ja yhdistyksen vuosijuhlasta.

Kokouksen virallinen pöytäkirja on tarkastettavana.