Lapset ja nuoret: vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus

Lapset voivat kokeilla kuntoutusjaksolla erilaisia liikuntamuotoja turvallisesti. Kuvassa liikunnan riemua.

Yksilöllistä kuntoutusta järjestetään lapsille ja nuorille, joilla on kuulonäkövamma. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että osallistujalla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Vanhemmat ja sisarukset osallistuvat kuntoutusjaksolle Kelan päätöksen ja asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Heidän osallistumisensa tukee merkittävästi jaksolla opittujen taitojen ja toimintamallien siirtymistä osaksi arkea.

Sisältö ja tavoitteet

Moniammatillinen työryhmä suunnittelee kuntoutuksen ohjelman yhteistyössä kuntoutujan ja omaisten kanssa. Ohjelman sisällöissä huomioidaan kuntoutujan kommunikaatiovalmiudet, ikä ja kehitystaso.  Vuorovaikutustaitojen ja aistien käytön harjoittelu on keskeinen osa kuntoutusta kaikilla ohjausalueilla. Lasten ja nuorten jaksoilla on myös vanhemmille ja sisaruksille omaa ohjelmaa.

Hakeminen

Hakemus tehdään Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto.

Lisätietoja

Liisa Romo
kuurosokeuskuntouttaja
puh. 040 750 2826

Lisätietoja myös ladattavassa tuotekortissa (PDF): Yksilökuntoutus lapset tuotekortti