Kuulonäkövamma vaatii parisuhteelta sopeutumista


Miten kuulonäkövamma vaikuttaa parisuhteeseen ja mitä sopeutuminen vaatii perheeltä? Lue
Anu Jäntin haastattelu elokuun Tuntosarvi-lehdestä. Lehdessä lisäksi tietoa muun muassa syyskokouksesta, eläkkeelle jääneen Mauno Kungaksen mietteitä ja kuvailun mahdollisuuksista kuurosokealle.