Kuurosokeiden kerhosta vertaistukea

 

Suomen Kuurosokeat ry on tarjonnut Maijalle mahdollisuuden tavata muita vertaistuen piirissä. Kaikkein tärkein toiminta on ollut Tampereen Toimintapäivät. Jokaviikkoiset opintopiirit tekivät säännöllisen päivärytmin, jolloin ei tarvinnut jäädä yksin neljän seinän sisälle. Järjestöaktiivi kannustaa kuurosokeita lähtemään kotoa rohkeasti mukaan toimintaan.

Teksti: Maija Kanerva
Kuva: Mari Saarikoski

Osallistuin vuonna 2018 kuurosokeiden kerhoon, shakkikerhoon, IT-kursseille, Tasapainoa mieleen ja kehoon -kurssille, Hengelliselle leirille, Kokoustekniikka-koulutukseen, Toimintapäiviin ja vuosikokouksiin.

Kuurosokeiden kerhoon osallistuin saadakseni vertaistukea. Kaikenlaiset vierailijat, jotka kertoivat mielenkiintoisista asioista, olivat tärkeitä. Myös kerhon tekemä kesäretki Turkuun Turun näkövammaisten kesäpaikkaan Rauhaniemeen yhdessä Turun kuurosokeiden kerhon kanssa jäi positiivisena asiana mieleen kerhon toiminnasta.
Aloitin shakin peluun erään shakkia pelaavan henkilön houkuttelemana. Peli tuntui mielenkiintoiselta ja hyvältä tavalta oppia jotain aivan itselle ennestään tuntematonta asiaa. Oli myös ihanaa huomata, että pystyy vielä oppimaan uusia asioita.

Keväällä kävin Tasapainoa mieleen ja kehoon -kurssin Kunnonpaikassa, Siilinjärvellä. Kurssi antoi paljon eväitä niin fyysisestä kunnosta kuin henkisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Oli hyvä päästä hetkeksi ihan toiseen ympäristöön oppimaan uusia ja erilaisia asioita. Myös keskustelut muiden kurssilaisten kanssa antoivat vertaistukea. Tietenkin täysihoito mahdollisti myös itsensä hemmottelun.

Hengellinen leiri järjestettiin Tampereen Aitolahdella. Meitä oli pieni ryhmä eri tavoin kommunikoivia kuurosokeita henkilöitä. Pidennetty viikonloppu antoi mahdollisuuden rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Kokemusten jako ja välillä syvällisetkin keskustelut toisten leirilaisten kanssa olivat hyvä kokemus. Vaikka leirin teema olikin minulle varsin vieras, en tuntenut itseäni mitenkään ulkopuoliseksi. Minusta oli hyvä, että leirillä oli kaksi vertaisohjaajaa muiden ohjaajien lisäksi.

Lokakuussa Kuurosokeiden Toimintakeskuksella järjestettiin Kokoustekniikka-koulutus. Meitä oli noin kymmenen innokasta kurssilaista opettelemassa kokoukseen liittyviä asioita. Minusta oli todella tärkeää oppia ihan perusasioita kokoustekniikasta. Minulle tuli sellainen tunne, että jatkossa tietää ja osaa toimia kokouksissa oikein. Oli hyvä, että koulutus oli tarkoitettu nimenomaan kuurosokeille ja kurssin vetäjällä oli hyvät tiedot kuurosokeiden kanssa toimimisesta.

Osallistuin myös Suomen Kuurosokeat ry:n kevät- ja syyskokouksiin. Mielestäni on hyvä, että yhdistyksen jäsenet saavat kokoontua päättämään yhteisistä asioista.

Minulle kaikkein tärkeintä toimintaa oli Toimintapäivät. Jokaviikkoiset säännölliset opintopiirit tekivät minulle säännöllisen päivärytmin. En jäänyt yksin neljän seinän sisälle ja pahimmassa tapauksessa sänkyyn. Minulla oli mahdollisuus uuden oppimiseen ja itseni kehittämiseen. Sain osallistuessani piireihin uusia kavereita, eikä vertaistuen merkitystäkään voi vähätellä.
Mielestäni kuurosokeiden kannattaa osallistua järjestötoimintaan mielekkään tekemisen, virkistäytymisen, vertaistuen ja uusien asioiden oppimisen vuoksi.

Juttu julkaistaan osana SOSTE:n Onneksi on joku-kampanjaa. Alun perin teksti on julkaistu vuosijulkaisussa 2018.