Kysely tulkkauksen tallentamisesta

Kysely tulkkauksen tallentamisesta tulkeille ja palveluntuottajille sekä asiakkaille!

Tulkkausalan toimijoiden ja asiakasjärjestöjen yhteinen työryhmä selvittää tulkkaustilanteissa tapahtuvan tallentamisen kokonaistilannetta. Selvitystyön pohjalta pyritään luomaan ohjeet tulkkauksen tallentamiseen.

Oheiset tulkeille ja palveluntuottajille sekä asiakkaille suunnatut verkkokyselyt ovat osa selvitystyötä. Kyselyssä kartoitetaan tulkkien ja palveluntuottajien sekä asiakkaiden ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä tulkkauksen tallentamisesta (esim. videointi, äänittäminen). Kyselyyn voi vastata, vaikkei tulkattuja tilanteita olisikaan tallennettu. Kyselyn vastausaika on 5.-19.12.2022, ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kysely asiakkaille:

https://link.webropolsurveys.com/S/6E9871B1F1AAECDE

Kysely asiakkaille (tumma tausta, valkoinen teksti):

https://link.webropolsurveys.com/S/DEC8BE0248CF9254

Kyselyt ovat laatineet Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kyselyt teettäneeseen työryhmään kuuluvat:

– Kieliasiantuntijat ry
– Suomen kirjoitustulkit ry
– Suomen Puhevammaisten Tulkit ry
– Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry
– Kuurojen Liitto ry
– Suomen Kuurosokeat ry
– Diakonia-ammattikorkeakoulu
– Humanistinen ammattikorkeakoulu

Kyselyihin liittyviin kysymyksiin vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Matleena Messo.

Lisätietoa tulkkauksen tallentamisen työryhmän toiminnasta antaa Kieliasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik.

Kiitos vastauksistanne!