Julkilausuma vuodelle 2023

Kuurosokeat, kuulonäkövammaiset ja osallisuus

Suomen Kuurosokeat ry muistuttaa, että yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys edellyttävät yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia kaikille. Kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset jäävät kahden vaikean vammansa takia usein syrjään.

Esteetön ympäristö

Julkisissa tiloissa, kuten oppilaitoksissa, terveydenhuollossa ja virastoissa asioiminen onnistuu hyvillä ratkaisuilla. Tilojen on oltava tasaisesti valaistuja, opasteet riittävän suuria ja kontrastiltaan erottuvia. Kaiuttomassa tilassa on helpompi kuulla. Käytettävissä on syytä olla induktiosilmukka. Toimivia induktiosilmukoita pitää saada lisää ja niiden toimintakunto on varmistettava. Kaikessa viittomakielisessä tiedottamisessa tumma pukeutuminen lisää kontrastia ja on osa saavutettavuutta. Kaupunkialueilla sähköpotkulaudat ja niiden määrä aiheuttavat turvattomuutta.

Saavutettavat digitaaliset palvelut

Kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset käyttävät suurennusohjelmia, pistenäyttöjä ja ruudunlukijoita sekä viittomakielen tulkkia tai muuta tulkkauspalvelua käyttäessään digitaalisia palveluja. Verkossa olevien palvelujen saavutettavuutta on edelleen parannettava.

Luotettava tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelu on kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille ehdoton osallisuuden ja vuorovaikutuksen mahdollistaja. Palvelun toistuva kilpailuttaminen vaarantaa asiakkaiden luottamuksen pätevän tulkin saamiseen kaikkiin tarvitsemiinsa tilaisuuksiin ja tulkkien työn jatkuvuuden.

Esteettömyys, saavutettavuus ja tulkkauspalvelu toimiviksi!

Lisätietoja kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten tarpeista:

www.kuurosokeat.fi ja kuurosokeat@kuurosokeat.fi