Leijon-tupa

Hoitaja letittää asiakkaan hiuksia aamutoimien yhteydessä. Asiakkaan hiuksiin on laitettu upea punainen kukka.

Ryhmäkoti Leijon-tuvassa asuminen on kodinomaista, yksilöllistä ja erityistarpeet huomioivaa. Tarjoamme tehostettua ympärivuorokautista hoivaa kuulo- ja näkövammaisille, kuuroille ja kuurosokeille henkilöille. Palvelut tapahtuvat asiakkaan omalla kommunikaatiotavalla.

Ryhmäkodissa on 10 vakituiseen asumiseen tarkoitettua huonetta, joissa kussakin on oma WC- ja suihkutila. Lisäksi ryhmäkodissa on yksi intervallikäyttöön tarkoitettu huone. Henkilökuntaan kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Ryhmäkodissa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden.

Toimintaamme ohjaa asukaslähtöinen, kunnioittava kohtaaminen. Asukkaat määrittävät päivärytminsä yksilöllisesti ja toteuttavat sitä hoitajien tukemana. Tavoitteena on antaa jokaiselle asukkaallemme tunne siitä, että hän on tasavertainen aikuinen ja määrittelee oman elämänsä raamit. Asukkaita aktivoidaan ja autetaan osallistumaan erilaisiin yhteisiin toimintoihin. Työote on kuntouttava.

Vapaa-ajan viettoa aurinkoisena kesäpäivänä Leijontuvan pihalla. Työntekijä hoitaa kukkia ja keskustelee asiakkaan kanssa.

Asukkaina on kuulo- ja näkövammaisia, kuuroja ja kuurosokeita henkilöitä, jotka eivät ikääntymisestä, vammasta tai muusta syystä johtuen kykene enää huolehtimaan päivittäisistä toimistaan. Osaava henkilökunta ohjaa, auttaa ja hoitaa asukkaita hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Leijon-tuvan asukkaat voivat tukipalvelujen turvin asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti.

Ryhmäkoti Leijon-tuvassa on mahdollisuus lyhytaikaiseen palveluasumiseen. Asukkaaksi tullaan kuntien asiakasohjauksen kautta.

Päivän asioiden läpikäyntiä taktiilisti sormittaen asiakkaan kanssa Leijontuvan yleisissä tiloissa. Asukas istuu pyörätuolissa. Hänellä on kaunis hartiahuivi ja sininen hiuskoriste.

Lisätietoa

Lisätietoa löydät ladattavasta tuotekortista (PowerPoint)